Την εβδομάδα που μας πέρασε ολοκληρώθηκαν οι Μεσoχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, από το προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου-Βιστωνίδας και Ροδόπης και τους εθελοντές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
Οι ΜΕΚΥΠ διεξάγονται κάθε χρόνο σε πάνω από 100 χώρες με τη συμμετοχή περίπου 15.000 καταμετρητών.
Καταγράφονται κυρίως υδρόβια και παρυδάτια είδη πουλιών που διαχειμάζουν στους υγροτόπους, αλλά και άλλα είδη που έχουν σχέση με αυτούς αν και ανήκουν σε τελείως διαφορετικές οικογένειες όπως αρπακτικά και θαλασσοπούλια. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν την εκτίμηση των τάσεων των πληθυσμών και των μεταβολών που παρουσιάζουν οι υγρότοποι.
Φέτος η παρατεταμένη καλοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα πολλά πουλιά να παραμείνουν σε υγροτόπους βορειότερων χωρών, με αποτέλεσμα να καταγραφούν ασυνήθιστα χαμηλοί αριθμοί ειδών που άλλες χρονιές καταγράφονταν κατά χιλιάδες.
Συνολικά στο ΕΠΑΜΑΘ καταγράφηκαν πάνω από 50 διαφορετικά είδη υδρόβιων, παρυδάτιων, αρπακτικών και θαλασσοπουλιών.
Ανάμεσα στις καταγραφές που ξεχώρισαν η καταγραφή 500 ατόμων της σπάνιας πάπιας Κεφαλούδι (Oxyura leucocephala) που επισκέπτεται σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τη λίμνη Βιστωνίδα.

Elliniki Ornithologiki Etaireia
Elliniki Ornithologiki Etaireia
@BirdlifeGreece

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Προστασία και ανάπτυξη του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών στο Εθνικό Πάρκο Αν. Μακεδονίας – Θράκης»
Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των τόπων αναπαραγωγής των Μακροκέφαλων (Larus melanocephalus) και των ειδών γλαρονιών Μουστακογλάρονο (Chlidonias hybrida) και Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger) εντός του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων διαχείρισης συγκεκριμένων τμημάτων των αμμονησίδων των λιμνοθαλασσών με σκοπό την ενίσχυση της αναπαραγωγής των γλάρων και γλαρονιών ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε είδους και η πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένων διαχειριστικών μέτρων με σκοπό την προστασία και ανάπτυξη της αναπαραγωγής του πληθυσμού γλάρων και γλαρονιών.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του παρόντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (15.322,58€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι δεκαεννέα χιλιάδες ευρώ (19.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δείτε την πρόσκληση υποβολής προσφορών εδώ

1
0
X
+
error: Content is protected !!