Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών ότι μετά και από δικές του παρεμβάσεις προς τους αρμοδίους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εξεδόθη η υπ’ αριθμ.πρωτ. Β1/οικ.18827/21.1.2022

Εγκύκλιος με την οποία δεν θα εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 v.3887/2010 ενόψει νομοθετικής ρύθμισης.
Ειδικότερα, βάσει της εν λόγω Εγκυκλίου με θέμα: «Σχετικά με την υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με οχήματα τεχνολογίας EURO IV κατόπιν μεταβίβασης» προβλέπεται ότι:

  1. To άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3887/2010 ορίζει ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010 (30/9/2010), ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών Kαυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομική αιτία.
  1. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
    (α) ότι από την εφαρμογή της ρύθμισης, μεγάλος αριθμός ΦΔΧ κατηγορίας EURO III και παλαιότερης τεχνολογίας με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων αναμένεται να επαναταξινομηθούν ως φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης απαγόρευσης ταξινόμησης για τα ΦΙΧ,
    (β) ότι η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης επιβαρύνει μονομερώς τις μεταφορικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις λοιπές εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν βαρέα οχήματα αυτής της τεχνολογίας, οι οποίες συμβάλλουν ανάλογα στην περιβαλλοντική επιβάρυνση από τον τομέα μεταφορών,
    (γ) ότι το πρότυπο εκπομπών καυσαερίων Euro IV είχε προβλεφθεί το έτος 2010 και έχει ήδη ξεπεραστεί από νεότερα πρότυπα, που θα πρέπει να προωθηθούν νομοθετικά στο πλαίσιο του στόχου του Υπουργείου για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις οδικές μεταφορές και
    (δ) ότι η εφαρμογή της διάταξης αναμένεται να αυξήσει το αγοραστικό ενδιαφέρον για βαρέα οχήματα κατηγορίας Euro IV, κάτι που δεν είναι σε συνάφεια με τις λοιπέςπεριβαλλοντικές πολιτικές, όπως ο ν.4710/2020 (Α’ 142) για την προώθηση τηςηλεκτροκίνησης και(ε) ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη μη φαρμογής της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3ν.3887/2010 από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών έως την επικείμενηνομοθετική τροποποίησή της, για την αποφυγή μη αναστρέψιμης επιβάρυνσης τωνμεταφορικών επιχειρήσεων που θα προβούν σε μεταβίβαση/εταιρικό Μετασχηματισμόκατά το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει έως την τροποποίηση, Κατόπιν τούτου η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 v.3887/2010 δεν εφαρμόζεταιενόψει νομοθετικής ρύθμισης.»

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: « Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή και τον Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο, που ενέκυψαν με πραγματικό ενδιαφέρον στο σημαντικό αυτό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών. Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο δόθηκε λύση σε ένα τεράστιο ζήτημα που είχε δημιουργηθεί.

Ευχαριστώ και τους επαγγελματίες οδηγούς ΦΔΧ που με ενημέρωσαν έγκαιρα και μαζί τα καταφέραμε!»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

9
0
X
+
error: Content is protected !!