Λύση για το Αρσενικό της Νικήσιανης

Υπόσχεση Φιλ. Αναστασιάδη για οριστική λύση στο πρόβλημα του Αρσενικού της Νικήσιανης. 

Διαβάζουμε στο F.B. 

Facebook Comments
651 προβολές
X
+