Σήμερα κοινοποιήθηκε η με αριθμό 515/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας.
Είναι η 1η οριστική απόφαση στην περιοχή μας (μετά την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων) που επιδικάζει (αναγνωρίζει ότι τους οφείλονται) συγκεκριμένα ποσά σε συνταξιούχους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω αντισυνταγματικότητας των σχετικών περικοπών στις συντάξεις τους. Δε συμπεριλαμβάνονται οι περικοπές των αντίστοιχων επικουρικών συντάξεων.
Μία δικαίωση και μία στιγμή λυτρωτική και για τους συνταξιούχους αλλά και τους νομικούς τους παραστάτες Λεωνίδα Παππά και συνεργάτες!

0
0
X
+
error: Content is protected !!