Κρούσμα οζώδους δερματίτιδας βοοειδών και στο Ν. Καβάλας και απαγορεύσεις.

Κρούσμα οζώδους δερματίτιδας βοοειδών και στο Ν. Καβάλας και απαγορεύσεις.

Μετά τον Έβρο και την Ξάνθη κρούσμα οζώδους δερματίτιδας βοοειδών εντόπισε η κτηνιατρική υπηρεσία της Π.Ε. Καβάλας στο Νέστο. Λήφθηκαν ήδη τα απαραίτητα μέτρα κι ενημερώθηκαν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να εμβολιάσουν τα ζώα τους.  Ο εμβολιασμός είναι η μόνη μέθοδος αποτροπής των προβλημάτων αλλά λόγω έλλειψης κρατικών πόρων, τη δαπάνη για την αγορά των εμβολίων καλούνται να την επιβαρυνθούν οι κτηνοτρόφοι.                                                                       Το ποσό ανέρχεται σε 1,7 ευρώ ανά εμβόλιο και ανά ζώο τους αναγκάζονται να χρηματοδοτήσουν μόνοι τους τη διαδικασία. Το κράτος δηλώνει αδυναμία χρηματοδότησης των εμβολιασμών, κάτι που προκαλεί τις διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων και για ορισμένες ελάχιστες περιπτώσεις κτηνοτρόφων που θα δηλώσουν οικονομική αδυναμία χρηματοδότησης των εμβολίων η περιφερειακή ενότητα θα παρέχει ένα περιορισμένο αριθμό εμβολίων για την κάλυψη των αναγκών.

Η ασθένεια αυτή είναι ζωογόνος και δεν επηρεάζει τους ανθρώπους  Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται με τα έντομα και τα τσιμπούρια. Όταν εκδηλωθεί η ασθένεια θα πρέπει να θανατωθούν τα βοοειδή.

Ήδη εκδόθηκε απόφαση Λήψης Μέτρων σε ύποπτη εκμετάλλευση λόγω οζώδους δερματίτιδας.

1.Απαγορεύεται η έξοδος από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ζώντων ζώων, κρεάτων ή πτωμάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικών, απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την οζώδη δερματίτιδα.
2.Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές και Δημοτικές Αρχές.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 της με αριθμό 258933/5-8-2008 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (ΦΕΚ Β’/1662/18-8-2008).
4. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησής της.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,667 προβολές
X
+