ΚΕΔΕ: Όχι σε αλλαγή εκλογικού νόμου και μείωση θητείας αιρετών

Τις δέκα θέσεις της ΚΕΔΕ για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση με μία ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον πολίτη στο επίκεντρο, ενόψει του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στον Καλλικράτη, που ετοιμάζει το ΥΠΕΣ, παρουσίασε ο πρόεδρος της, Γ. Πατούλης.

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, πρόταξε την αντίθεση των δημάρχων στην απλή αναλογική και την κατάργηση της θητείας των πέντε ετών που έχει εξαγγείλει το ΥΠΕΣ ενώ μεταξύ άλλων ζήτησε ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των δήμων και εκχώρηση του τοπικού κοινωνικού κράτους στην Αυτοδιοίκηση.

 

Δέκα προτάσεις της ΚΕΔΕ για μία ολοκληρωμένη διοικητική μεταρρύθμιση

Διατρέχοντας τις θέσεις και τις προτάσεις της ΚΕΔΕ για μία ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση τις συνόψισε στις εξής:

-Θέση πρώτη. Άμεση έναρξη του δημόσιου διάλογου για τη μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση και την αλλαγή του Καλλικράτη.

Με δεδομένο ότι στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι η αλλαγή ως το τέλος του χρόνου του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της αυτοδιοίκησης, αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν ολοκληρωθεί η αλλαγή του Καλλικράτη.

-Θέση δεύτερη. Αποκέντρωση, με μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων.
Στο πλαίσιο της αλλαγής του Καλλικράτη, είναι αναγκαίο να ξεκινήσει άμεσα διάλογος με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και την ΚΕΔΕ, ώστε να συζητηθεί αναλυτικά πριν την κατάθεση του Νομοσχεδίου η ανακατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων στους Δήμους, στο πλαίσιο της νέας διοικητικής οργάνωσης του Κράτους.

-Θέση Τρίτη. Όχι στην αλλαγή του Εκλογικού Νόμου.
Είμαστε αντίθετοι στην αλλαγή του εκλογικού νόμου για την ανάδειξη των Δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, αν αυτό δεν διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα και την ομαλή λειτουργία των Δήμων. Η απλή αναλογική από μόνη της δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα, αντίθετα μπορεί να οδηγήσει στη λειτουργική αποδόμηση των Δήμων.

-Θέση τέταρτη. Ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών της Αυτοδιοίκησης.

Θέση Πέμπτη . Επιμένουμε σε Θητεία πέντε ετών.

-Θέση έκτη. Στους Δήμους το Τοπικό Κοινωνικό Κράτος.
Απαιτούμε τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και διατηρησιμότητας των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

-Θέση έβδομη. Υιοθέτηση Σύγχρονης Πολιτικής για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α.
Υποστηρίζουμε τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, ένα νέο σύστημα προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων, ένα σύγχρονο κι αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των επιδόσεων των υπηρεσιών και των υπαλλήλων.

-Θέση όγδοη . Προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

-Θέση ένατη. Εφαρμογή ειδικού προγράμματος για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους που θα περιλαμβάνει :

α) Ειδικό Κανονιστικό Πλαίσιο
β) Πρόσθετη Χρηματοδότηση
γ) Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη

Επίσης, για τις προσλήψεις προσωπικού στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ζητούμε να προβλεφθεί γενναία αύξηση της μοριοδότησης της εντοπιότητας, καθώς και οικονομικά κίνητρα για να καλυφθούν οι πρόσθετες οικονομικές ανάγκες των υπαλλήλων για τη διαμονή, τη διαβίωση και τις μετακινήσεις τους.

-Θέση Δέκατη, ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Δήμων .
Απαιτούμε για την ενίσχυση της οικονομικής μας αυτοτέλειας, την υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών, όπως:

Προώθηση της Φορολογικής Αποκέντρωσης. Πρώτο βήμα, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας να αποτελέσει τοπικό φόρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου, ώστε να προωθεί την τοπική ανάπτυξη.
Άμεση απόδοση των παρακρατηθέντων της περιόδου 2010-2016, το ύψος των οποίων ξεπερνά τα 13 δις ευρώ.

Αποκατάσταση των Κ.Α.Π.. Και καμία περαιτέρω μείωση των πόρων που αποδίδονται στους Δήμους, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Δημιουργία Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξιοποίηση των πόρων του «Πράσινου Ταμείου» για τη χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης στους Δήμους.

Πρόσβαση των Δήμων στο ΕΣΠΑ, μέσω ειδικού προγράμματος ύψους 2.000.000.000 ευρώ.

Μεταφορά των ακινήτων του Δημοσίου στους Δήμους.

Διεύρυνση του ρόλου των Δήμων στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας

Απόδοση πόρων που μας αφαιρέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ( τέλη χρήσης βοσκότοπων, φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων δημοσίου, κλπ).

Παραχώρηση στους Ο.Τ.Α. του δικαιώματος χρήσης των αιγιαλών και παράλληλη απόδοση μέρους των εσόδων στο Κεντρικό Κράτος.

«Οι δικές μας πολιτικές, έχουν πρόσωπο, δεν είναι απρόσωπες. Οι δικές μας οι θέσεις, έχουν μεταρρυθμιστικό περιεχόμενο» τόνισε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης.

 

Περισσότερα ΕΔΩ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
949 προβολές
X
+