Παράσταση διαμαρτυρίας στην σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου θα πραγματοποιήσει το Σωματείο Υπαλλήλων Δήμου Παγγαίου. Ο λόγος: Η μη τήρησης των υποσχέσεων του δημάρχου απέναντι στους εργαζομένους του ΕΣΠΑ για την καταβολή χρημάτων και δηλώνουν: Παλεύουμε για το αυτονόητο όσο οι συνάδελφοι μας μένουν απλήρωτοι. Ο σύλλογος καλεί τους εργαζόμενους να συμμετέχουν δυναμικά.

Παράλληλα απόψε θα γίνει και η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου καθώς και ο Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ».

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης είναι:

ΘΕΜΑ 1ο Επιλογή με μυστική ψηφοφορία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του

Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 2ο Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση της υπ’ αριθ. 102/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου «ΚΕΔΗΠ» που αφορά «Εκ νέου
τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού της ΚΕΔΗΠ »

ΘΕΜΑ 4ο 37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης-38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ.

έτους 2019

ΘΕΜΑ 6ο

Καθιέρωση εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία για το έτος 2020 του μονίμου
προσωπικού καθώς και του προσωπικού ΙΔΑΧ των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου,
καθώς και έγκριση ή μη λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες
ΘΕΜΑ 7ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης του γηπέδου Αμισιανών στον Αθλητικό Σύλλογο

“ΜΙΚΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΟ (MUNDIALITO)”

ΘΕΜΑ 8ο

Περί έγκρισης ή μη παράτασης σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου-αγροτεμαχίου
(αμπελώνας) έκτασης 7.500τμ, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή “Χουσάφα¨ της
Κοινότητας Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης εκμίσθωσης του οικοπέδου αριθ. 961 Ο.Τ. 131, εμβαδού 6.345τμ, για
αγροτική εκμετάλλευση (άρθρο 16 Π.Δ. 59/2018 ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018), που
βρίσκεται στην Κοινότητα Γεωργιανής της Δημοτικής Ενότητας Παγγαίου του Δήμου
Παγγαίου

ΘΕΜΑ 10ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά τμήματος αγροτικής οδού από την ΒΙΚΡΕ Α.Ε. στο

αγρόκτημα Αμισιανών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4235/2014

ΘΕΜΑ 11ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμημάτων των με αριθμό 2157 & 2465 κοινόχρηστων αγροτεμαχίων εμβαδού 1500τ.μ.
& 1752τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κάρυανης του Δήμου Παγγαίου
στην κα Μαρίτα Βασιλική

ΘΕΜΑ 12ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του με αριθμό 3134 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εμβαδού 3361.16τ.μ. που
βρίσκεται στο αγρόκτημα Πλατανοτόπου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κοσμά
Κυδωνόπουλο

ΘΕΜΑ 13ο

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση, από την Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, του με αριθμό 4 οικοπέδου, εμβαδού 384.02τ.μ. που
βρίσκεται στο Ο.Τ.1 στον οικισμό του Ακροποτάμου του

 
0
0
X
+
error: Content is protected !!