Καταδικάζουμε την Χουντική ανάρτηση και την στάση του Φιλ. Αναστασιάδη 


ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
13
απογοήτευση 1
804 προβολές
X
+