Καταγγελίες για έλεγχους μαϊμού

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, κατόπιν καταγγελιών από επαγγελματίες-κομμωτές του Νομού ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων κουρείων κομμωτηρίων από την Υπηρεσία μας απαιτούνται να διαθέτουν και να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (για παλιές επιχειρήσεις) ή γνωστοποίηση της λειτουργίας της επιχείρησης και τυχόν μεταβολή αυτής.
2. Κάτοψη του καταστήματος από μηχανικό συνοδεύουσα την άδεια λειτουργίας ή την γνωστοποίηση, απεικονίζουσα όλους τους χώρους της επιχείρησης αναλυτικά και με την εμβαδομέτρηση αυτών.
3. Βεβαίωση του μηχανικού ότι ο χώρος της επιχείρησης κουρείο κομμωτήριο είναι χώρος κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κουρείο-κομμωτήριο).
4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κουρέα ή Κομμωτού-Κομμώτριας ανάλογα της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης του κατόχου της άδειας ή άτομου που υπηρετεί ως υπάλληλος στην επιχείρηση και
είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των κομμωτικών εργασιών.
5. Πιστοποιητικό υγείας για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τους υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτήν.
6. Αν η επιχείρηση είναι εταιρική, ορισμός βάσει καταστατικού του υγειονομικά υπεύθυνου αυτής. 
7. Βεβαίωση σύνδεσης του νερού ύδρευσης από την αρμόδια ΔΕΥΑ του κάθε Δήμου.
8. Πρόγραμμα καθαρισμού των χώρων της επιχείρησης και των εργαλείων με καθαριστικά και απολυμαντικά κατάλληλα και πιστοποιημένα για την εκάστοτε χρήση.
9. Βιβλίο του Ν.3868/2010 (περί απαγόρευσης καπνίσματος) θεωρημένο από τον Δήμο της περιοχής στην οποία ανήκει η επιχείρηση.

Τυχόν άλλα έγγραφα που υποδεικνύονται από διαφόρους τηλεφωνικά και μη ότι δήθεν τα απαιτεί το Υγειονομικό (διαγράμματα ροής, τεχνικές εκθέσεις κλπ) δεν έχουν καμία βάση για τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, όπως και η κατάθεση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς για την προμήθεια εγγράφων και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ και θα πρέπει τα άτομα τα οποία τα ζητούν ως εκπρόσωποι δήθεν της Υγειονομικής Υπηρεσίας να αναφέρονται – καταγγέλλονται ΑΜΕΣΑ στην Αστυνομική Αρχή.
Σημειώνεται ότι σε τυχόν επικοινωνία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας με υπευθύνους λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ΠΑΝΤΑ δηλώνεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου και η ιδιότητα του και κατά τον έλεγχο στην επιχείρηση επιδεικνύεται η υπηρεσιακή του ταυτότητα.
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεσθε στην υπηρεσία μας και στα τηλέφωνα 2515503363
(Παπαδόπουλος Χρήστος, Προϊστάμενος της Δνσης Δημ. Υγείας)
και 2513503366 (Χίζαρης Δημήτριος (Προϊστάμενος του
Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου).

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!