Ο Κώστας Πεφάνης επανεξελέγη πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου.
Ως Αντιπρόεδρος εξελέγη η κα. Αναστασία Ιωσηφίδου.
Ως γραμματέας εξελέγη ο κ. Σωτήρης Δεληκάρης.
Η θητεία όλων των Αντιδημάρχων ανανεώνεται.
Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις για τις όποιες αλλαγές στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

0
0
X
+
error: Content is protected !!