ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ                                                                                

 ΝΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 02/02/2018

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: – 317-

                                                                                     

 

Πρόσκληση των μελών του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Καβάλας Δήμου Παγγαίου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 11 του Καταστατικού του Ομίλου καλούνται τα μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Καβάλας Δήμου Παγγαίου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 24 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στα γραφεία του Ομίλου στο λιμανάκι της Νέας Ηρακλείτσας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Έκθεση πεπραγμένων του Ομίλου για το έτος 2017 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής αυτού.

  1. Προγραμματισμός της αθλητικής δραστηριότητας του Ομίλου για το έτος 2018.
  2. Οικονομικός απολογισμός έτους 2017 και προϋπολογισμός 2018.
  3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Τα μέλη του Ομίλου για να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Ομίλου να είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει την ίδια ημέρα στις 19:00 και στον ίδιο χώρο.

 

Νέα Ηρακλείτσα 02/02/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ