ΙΝΕ – ΓΣΕΕ: Δραματική συρρίκνωση του βιοτικού επιπέδου της πλειονότητας των Ελλήνων.

Tο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα την Ετήσια Έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση, η οποία επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές, τις δημοσιονομικές και τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας.

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!