Σχολείο Σέρρες

Ελληνικά σχολεία 2022

Σχολείο Καβάλας
Σχολείο Καβάλας

Μάλιστα κάποια σχολεία ζήτησαν από τους μαθητές να φέρνουν μαζί τους κουβέρτες όπως στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χαλάστρας ενώ κάποιοι Δήμοι μοίρασαν κουβέρτες στα σχολεία της περιοχή τους (Δημοτικά σχολεία της Καλλονής) όπως ο Δήμος Δυτικής Λέσβου.

0
2
X
+
error: Content is protected !!