Με ερώτηση προς το Υπουργείο Υγείας αναδεικνύει το πρόβλημα της οριακής λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Τάνια Ελευθεριάδου. Όπως σημειώνει η επιμονή της κυβέρνησης στον τιμωρητικό ν. 4820/2021 έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στο Νοσοκομείο, το οποίο, σύμφωνα με δηλώσεις του διοικητή του, λειτουργεί με 100 εργαζόμενους λιγότερους, λόγω εφαρμογής των αναστολών εργασίας του μη εμβολιασμένου προσωπικού. Παράλληλα, τονίζει ότι το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων παραμένει, σε μία συγκυρία που τα δημόσια νοσοκομεία θα έπρεπε να ενισχυθούν με μόνιμο προσωπικό.
Η κ. Ελευθεριάδου, μετέφερε την αγωνία τόσο των γιατρών του Νοσοκομείου, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν ότι κατάσταση που έχει προκύψει με τις νοσηλείες στην κλινική COVID είναι ασφυκτική, καθώς οι ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητές της, όσο και των λοιπών εργαζομένων οι οποίοι καταγγέλλουν τα τεράστια κενά και την επακόλουθη τεράστια επιβάρυνση των νοσηλευτών που εργάζονται στην κλινική COVID.
Εντύπωση, πάντως, προκαλούν οι δηλώσεις του διοικητή του Νοσοκομείου Καβάλας σε τοπικό ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες «η Υγειονομική Περιφέρεια, μας έδωσε 20 νοσηλεύτριες αλλά μόνο 4 ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας. Δεν υπάρχουν στη δεξαμενή νοσηλευτές να προσλάβουμε». Με δεδομένο οι εν λόγω νοσηλευτές/τριες βρίσκονται σε καθεστώς ανεργίας, γένονται ερωτήματα σχετικά με την άρνησή τους να ενταχθούν στο δυναμικό του Νοσοκομείου Καβάλας, γεγονός που δεν παρατηρείται, τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό, σε άλλα Νοσοκομεία της χώρας.
Η κ. Ελευθεριάδου ζητά από το Υπουργείο Υγείας στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των προσλήψεων και των αποχωρήσεων στο Νοσοκομείο Καβάλας, τους λόγους απόρριψης των άνεργων νοσηλευτών να δεχτούν τις προσφερόμενες θέσεις και τις τυχόν ευθύνες της διοίκησης του ΓΝΚ, τους τρόπους που σχεδιάζει να καλύψει τα κενά που έχουν προκύψει, ενώ αιτείται την απόδοση της σχετικής αλληλογραφίας μεταξύ του Νοσοκομείου Καβάλας και της 4 ης ΥΠΕ, καθώς και τις προκηρύξεις θέσεων μονίμων και συμβασιούχων ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού που
έγιναν.

Καβάλα, 4/10/2021
Η βουλεύτρια Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Τάνια Ελευθεριάδου

0
0
X
+
error: Content is protected !!