Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τις θέσεις που κατέθεσε στον ΟΜΕΔ στο πλαίσιο του προσδιορισμού του κατώτατου μισθού το 2023.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο
5992_Η πρόταση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον κατώτατο μισθό στην Ελλάδα το 2023

0
0
X
+
error: Content is protected !!