Η Βικτόρια και επίσημα στο Παγγαίο

Προσοχή τις επόμενες ώρες. Η περιοχή του Παγγαίου τις επόμενες ώρες θα βρεθεί στην πορεία της Βικτορίας και θα δεχτεί τοπικά κατά περιόδους μεγάλες ποσότητες νερού καθώς και μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.  Όχι άσκοπες μετακινήσεις, ο κόσμος να λάβει μέσα αυτοπροστασίας.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+