Ευχαριστούμε, μέσω του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών, το Δήμο Παγγαίου για τις εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού του χώρου έμπροσθεν της περίφραξης του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους Δημοτικούς Υπαλλήλους για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Ο Διευθυντής του ΙΝΑΛΕ

Δρ. Γρηγόρης Κρέη
Διευθυντής Ερευνών

0
0
X
+
error: Content is protected !!