ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Προς τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου του Σωματείου «Φίλοι Παιδόπολης
Άγιος Γεώργιος Καβάλας» ευχαριστούν από καρδιάς: την Πρόεδρο κυρία
Βασιλική Σογαντζή, το Διοικητικό Συμβούλιο και όλα τα μέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου ΦΙΛΙΠΠΩΝ Καβάλας, για την σημαντική στήριξη,
των σκοπών και του σημαντικού Εθελοντικού – Κοινωνικού έργου μας.
Συγκεκριμένα ο Πολιτιστικός Σύλλογος ΦΙΛΙΠΠΩΝ Καβάλας, στο πλαίσιο
της κοινωνικής ευθύνης, της προσφοράς και της ευαισθησίας, ιδιαίτερα
στις δύσκολες εποχές που ζούμε, μας ενίσχυσε με έξι κιβώτια προϊόντων
πρώτης ανάγκης (διάφορα τρόφιμα, είδη υγιεινής, pumpers, βρεφικές
τροφές κλπ), τα οποία διατέθηκαν σε δύο υποστηριζόμενες νέες και σε μία
οικογένεια (με νεογέννητο παιδί) που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του
Σωματείου μας «Υποστηριζόμενη Διαβίωση για Νέες/ους Ενήλικες που
απομακρύνονται από τα Π.Π.Π. ΑΜΘ και Ένταξη τους στον Κοινωνικό Ιστό».
Η κάθε προσφορά για το Σωματείο μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και την
αξιοποιούμε με υπευθυνότητα και σεβασμό.
Το Σωματείο «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας» αποτελεί
πλέον, χάρη στη μεγάλη στήριξη των Δωρητών και όλων των πολιτών που
συμμετέχουν στις δράσεις του, ένα Ισχυρό στήριγμα για τα παιδιά που

Σελίδα 2 από 2
ενηλικιώνονται και που λόγω του ισχύοντος νομικού πλαισίου
απομακρύνονται από τα Π. Π. Π. ΑΜΘ (πρώην Παιδοπόλεις).
Για τις/-ους νεαρές/-ους ενήλικες (δέκα στον αριθμό αυτή τη χρονική
περίοδο) που αναγκάζονται να ενταχθούν στο ιδιαίτερα δύσκολο κοινωνικό
περιβάλλον, χωρίς κανένα ουσιαστικό στήριγμα, το Σωματείο μας έχει
αποφασίσει, στο ξεκίνημα της αυτόνομης ζωής τους να τις/-ους στηρίζει με
όλες του τις δυνάμεις, ψυχικά και υλικά.
Σήμερα, που οι κοινονικοοικονομικές συνθήκες στη Χώρα μας είναι πολύ
δύσκολες και τα προβλήματα συνεχώς αυξάνονται, ευχόμαστε να
συνεχίσετε να στηρίζετε την κοινή μας προσπάθεια. Μαζί μπορούμε να
συνεχίσουμε και να επηρεάζουμε θετικά και καθοριστικά ανθρώπους που
μετέχουν στην Κοινωνία μας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
Φίλοι Παιδόπολης «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας.
Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας
Παναγιώτης Αγαπητός Αικατερίνη Βασιλοπούλου – Ταουσάνη

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
774 προβολές
X
+