Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας» ευχαριστούν από καρδιάς: τον κύριο Τερπουικίδη Κωνσταντίνο Ιδιοκτήτη της Καβαλιώτικης εταιρίας «LONDESSA» για την κατάθεση του χρηματικού ποσού των Δύο Χιλιάδων ευρώ, τον κύριο Διονύσιο Ιονίδη, που διατηρεί Μεταφραστικό Γραφείο στο Νέο Συράκο της Ελευθερούπολης, Δήμου Παγγαίου Καβάλας για τη δωρεά του συνολικού χρηματικού ποσού των Χιλίων  ευρώ, την κυρία Αγγελική Κατσαρού του Κωνσταντίνου, που ζει εις Wolfsburg Γερμανίας για την κατάθεση του χρηματικού ποσού των Πεντακοσίων ευρώ, την κυρία Αποστολίδου Αιμιλία για την κατάθεση του χρηματικού ποσού των Πενήντα έξι ευρώ και δεκατριών λεπτών, την εταιρεία CASTROL HELLAS SINGLE MEMBER SOCIETE E ANONYME για την κατάθεση των Εκατό ευρώ εις μνήμη Ξανθίππης Σαμέρκα, τον κύριο Σάνη Χρήστο για την κατάθεση των Εξακοσίων ευρώ εις μνήμη Κομπιάδη Δημητρίου, τον κύριο Βλαχογιάννη Χρήστο για το ποσό των Πεντακοσίων ευρώ εις μνήμη Αικατερίνης Παναγιωτοπούλου

Τα ανωτέρω χρηματικά ποσά κατατέθηκαν στο Λογαριασμό Όψεως της Τράπεζας EUROBANK του Σωματείου.

Η ευγενική χειρονομία των ανωτέρω Φίλων του Σωματείου μας, τα αισθήματα αγάπης και προσφοράς συγκινούν διότι σε δύσκολες εποχές, σκεφθήκανε τα παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες, που στερούνται υποστηρικτικού περιβάλλοντος ή κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κάθε προσφορά στο Σωματείο είναι πολύτιμη και αξιοποιείται με υπευθυνότητα και σεβασμό για την κάλυψη αναγκών των παιδιών που φιλοξενούνται στο   Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας όποτε μας ζητηθεί (πρώην Παιδόπολη Άγιος Γεώργιος Καβάλας) και ιδιαίτερα για τη στήριξη παιδιών που μετά την ενηλικίωση τους απομακρύνονται από τα ΠΠΠ της Περιφέρειας ΑΜΘ λόγω του ισχύοντος Νομικού πλαισίου.

Υπογραμμίζεται ότι το Σωματείο «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας» έχει αποφασίσει να στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις, ψυχικά και υλικά, τους νεαρούς ενήλικες στο ξεκίνημα της αυτόνομης ζωής των οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ένταξη των στην κοινωνία χωρίς υποστηρικτικό περιβάλλον.

Το σημαντικό Εθελοντικό – Κοινωνικό έργο του Σωματείου «Φίλοι Παιδόπολης Άγιος Γεώργιος Καβάλας» υλοποιείται χάρη στη μεγάλη στήριξη των Δωρητών, των Φορέων και όλων των πολιτών που συμμετέχουν στις δράσεις του. Για αυτό το λόγο θέλουμε και πάλι να εξάρουμε την προσφορά των ανωτέρω και ευχόμεθα όλοι οι συμπολίτες μας να συνεχίσουν να στηρίζουν τις προσπάθειες του Σωματείου.

ΜΑΖΙ μπορούμε να συνεχίσουμε και να επηρεάζουμε θετικά και καθοριστικά ανθρώπους που μετέχουν στην Κοινωνία μας.

Επιπλέον πληροφορίες για το Σωματείο:  www.filoipaidopoli.weebly.com και στο facebook«Φίλοι Παιδόπολης» 

 

                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

                       Φίλοι Παιδόπολης «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας.

          Ο  Πρόεδρος                                                 Η  Γενική Γραμματέας

Γεώργιος  Περιφεράκης                                           Βασιλική  Κονδυλίδου

0
0
X
+
error: Content is protected !!