Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης προχώρησε στην κατάθεση ερώτησης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.Μαυρουδή Βορίδη με θέμα: «Άμεση τροποποίηση της υπ’ αριθμ.πρωτ. 3066/2020 Πρόσκλησης Μέτρο 21, ώστε να συμπεριληφθούν στους υποψήφιους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης οι παραγωγοί με δηλωθέντα κωδικό 164 και οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των  μικρών νησιών του Αιγαίου και αντιμετώπιση του καταρρέοντος συστήματος υποβολής των αιτήσεων»
Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής ανέφερε ότι από την προσφάτως εγκριθείσα οικονομική ενίσχυση του Μέτρου 21, εξαιρέθηκαν παντελώς αδικαιολόγητα οι ελαιοπαραγωγοί με δηλωθέντα κωδικό 164 «ΘΡΟΥΜΠΑ(ΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑ, ΘΑΣΙΤΙΚΗ ΛΑΔΟΕΛΙΑ ΘΑΣΟΥ)», με άμεση συνέπεια τον αποκλεισμό του συνόλου των ελαιοπαραγωγών τόσο της Θάσου όσο και άλλων περιοχών της Ελλάδας, γεγονός που τους οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, καθιστώντας αμφίβολη τη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Επιπλέον, το εν λόγω μέτρο προβλέπει την ενίσχυση μόνο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (ΚΚΕΑ) με βάση το Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ήτοι μόνο των χαρακτηρισμένων από τα ΚΕΠΠΥΕΛ επαγγελματιών αγροτών, αποκλείοντας τους κατόχους των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
Ο Βουλευτής, τονίζοντας στην ερώτηση του ότι τα μικρά νησιά του Αιγαίου επλήγησαν όσο καμία άλλη περιοχή από τις επιπτώσεις της πανδημίας, έκρινε απολύτως  δικαιολογημένο να συμπεριληφθούν κατ’ εξαίρεση στους υποψήφιους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης και οι απλοί κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των εν λόγω περιοχών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των μέτρων που ελήφθησαν για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων .
Επίσης, ο Γιάννης Πασχαλίδης κατέστησε γνωστό στον Υπουργό ότι λόγω του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους δικαιούχους, το σύστημα έχει καταρρεύσει με αποτέλεσμα την αγανάκτηση και τον πανικό των χιλιάδων υποψηφίων που φοβούνται ότι θα χάσουν την οικονομική ενίσχυση λόγω
των τεχνικών προβλημάτων. 

Κατόπιν των ανωτέρω αναφερομένων, ερωτήθη ο Υπουργός αν θα προβεί σε άμεση  τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3066/2020 Πρόσκλησης Μέτρο 21, ώστε να συμπεριληφθούν στους υποψήφιους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης και οι
παραγωγοί με δηλωθέντα κωδικό 164 καθώς και οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων των μικρών νησιών του Αιγαίου, όπως επίσης και αν θα υπάρξει παρέμβασή του για επιμήκυνση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ή για τη δημιουργία νέας πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί το τεράστιο ζήτημα που έχει προκύψει λόγω της κατάρρευσης του συστήματος.

Με εκτίμηση
Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!