Δελτίο Τύπου
Της 15ης Απριλίου 2022
Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας & Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης προχώρησε χθες σε κατάθεση ερώτησης στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη με θέμα ανοιχτά ζητήματα του Αναπτυξιακού Νόμου (ν. 4887/2022).
Αδιαμφισβήτητα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι πιο επικερδής για τις επιχειρήσεις, καθώς αυξάνει το ύψος των ενισχύσεων σε σχέση με το παρελθόν, αυξάνει τον αριθμό των επιλέξιμων καθεστώτων και ταυτόχρονα μειώνει τον χρόνο αξιολόγησης της εκάστοτε αίτησης, ώστε να καταστεί η όλη διαδικασία ταχύτερη. Τα οφέλη αυτά επιτρέπουν στον επιχειρηματικό κόσμο να υλοποιήσει τις επενδυτικές του πρωτοβουλίες, σε ένα ευρύ φάσμα της ελληνικής οικονομίας, ενώ αρωγός σε όλο αυτό το εγχείρημα στέκεται η Ελληνική Κυβέρνηση.
Με την ερώτηση του ο Βουλευτής θέτει υπόψιν του Υπουργού ζητήματα που έχουν προκύψει τόσο αναφορικά με τον διαμερισμό των κονδυλίων, όσο και με τις προϋποθέσεις που τίθενται και αφορούν την ένταξη των επιχειρήσεων στο καθεστώς ενίσχυσης. Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής τόνισε τα διαφορετικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αιτήθηκε περαιτέρω ενίσχυση της Π.Ε. Καβάλας.
Όσον αφορά τις Τουριστικές Επενδύσεις, ο Βουλευτής πρότεινε να διατηρηθεί ο απαιτούμενος αριθμός αστεριών σε 3, ως κριτήριο για να ενταχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, και να αποφευχθεί η αύξηση τους στα 4 αστέρια, κάτι το οποίο ενδέχεται να αυξήσει το λειτουργικό και επενδυτικό κόστος των επιχειρήσεων σε έναν ήδη βεβαρημένο κλάδο λόγω της πανδημίας.
Προς την ίδια κατεύθυνση ο Βουλευτής πρότεινε τη τροποποίηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γεωγραφική μορφολογία της κάθε Περιφέρειας και ανάλογα με αυτή να αποφασίζεται η απαιτούμενη, για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας, έκταση. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ευνοούνται οι πεδινές Περιφέρειες, έναντι των βορεινότερων, στις οποίες η εύρεση 20 στρεμμάτων για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας αποτελεί δυσκολότερη υπόθεση. Συγκεκριμένα για τη Π.Ε. Καβάλας, ο Βουλευτής αιτήθηκε να κατηγοριοποιηθούν οι παράκτιες περιοχές στις αναπτυσσόμενες περιοχές του νόμου, κάτι που θα σημάνει την εφαρμογή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων και την παροχή κινήτρων για περαιτέρω. Για τον λόγο αυτό θα ήταν συνετή η μείωση της αρτιότητας γηπέδου σε 10 στρέμματα για ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, και στα 8 ή προτιμότερα στα 4 στρέμματα για ξενοδοχεία 3 αστέρων, λαμβάνοντας υπόψη πως είναι πολύ δύσκολο για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές να συγκεντρώσουν τόσο μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή μας, λόγω της ιδιαίτερης μορφολογίας του εδάφους
Τέλος, ο Βουλευτής ζήτησε από τον Υπουργό να ενταχθεί η Π.Ε. Καβάλας στο καθεστώς επιδοτήσεων μέσω χρηματοδότησης, καθώς και προσαυξημένης μοριοδότησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου.
Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και αποτελεί μέσο αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ, η ερώτησή μου στοχεύει στο να επιλυθούν ανοιχτά ζητήματα και να δοθούν λύσεις επί τη βάσει των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Είμαι σίγουρος ότι ο Υπουργός θα προβεί στις ανάλογες ενέργειες.»
Με εκτίμηση,
Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!