Δελτίο Τύπου

28ης Αυγούστου 2019

Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης προχώρησε στη κατάθεση ερώτησης στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαυρουδή Βορίδη με θέμα: «Επείγουσα
ανάγκη στήριξης των αγροτών επαγγελματιών Νέστου, Παγγαίου και Θάσου»
Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής κατέστησε στον Υπουργό πως η αγροτική παραγωγή
της Π.Ε. Καβάλας, ειδικά των εύφορων περιοχών του Παγγαίου και Νέστου,
εκτιμάται ως μία εκ των μεγαλύτερων στη Βόρεια Ελλάδα, κάνοντας όλο και
περισσότερους νέους επαγγελματίες να επενδύουν σε αυτήν. Τα τελευταία δύο χρόνια
όμως, η κατάσταση των αγροτών έχει επιδεινωθεί, κυρίως λόγω φυσικών
καταστροφών, αλλά και αρκετές φορές λόγω της ανευθυνότητας, ή και
αναποτελεσματικότητας, των προηγούμενων διοικούντων.
Πιο αναλυτικά, τη περίοδο 2017-2018 οι εύφορες εκτάσεις του Παγγαίου, ιδίως οι
ονομαστές αμπελοκαλλιέργειες της περιοχής, υπέστησαν ισχυρές και
επαναλαμβανόμενες βροχοπτώσεις. Άμεσο αποτέλεσμα αυτών ήταν η εμφάνιση
ασθενειών που έπληξαν τον καρπό, σε σημείο η παραγωγή να καταστραφεί κατά
95%, και σε αρκετές περιπτώσεις να καταλήξει σε ακαρπία, ειδικά στη περίπτωση
των καλλιεργειών αμυγδάλου. Το σημαντικότερο, όμως, είναι πως δεν υπήρξε καμία
διάθεση ή ενέργεια προς αποζημίωση των πληγέντων. Συγκεκριμένα όχι μόνο δεν
έτυχαν αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, αλλά ούτε και έλαβαν οποιαδήποτε οικονομική
ενίσχυση μέσω de minimis ή άλλου καθεστώτος, όταν για την ίδια καλλιεργητική
περίοδο και για παρόμοιες ζημιές σε άλλες περιοχές (όπως η Κόρινθος) έλαβαν και
αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και ενισχύσεις μέσω de minimis. Επίσης, κατά τη
φετινή περίοδο, πολλές περιοχές του Παγγαίου επλήγησαν από χαλαζοπτώσεις,
προσθέτοντας πολλές ακόμα ζημίες στους επαγγελματίες της αγροτικής παραγωγής.
Ανάλογες ζημίες βίωσαν και οι επαγγελματίες αγρότες της περιοχής του Νέστου.
Έτσι, κατά τη περίοδο 2017-2018 η αγροτική παραγωγή επλήγη, με επίκεντρο τις
καλλιέργειες ακτινιδίων και σπαραγγιών (η τιμή των τελευταίων υπολογίζεται σε
300-400 ανά στρέμμα), και κατεστράφη σε ολοκληρωτικό βαθμό από βροχοπτώσεις
και πλημμύρες. Μπροστά σε αυτή τη καταστροφή, οι αγρότες κλήθηκαν να
ξεριζώσουν όσα φυτά καταστράφηκαν και να δαπανήσουν χρήματα για την
αντικατάσταση τους. Σημειωτέον, επίσης, πως όσα φυτά δεν επλήγησαν από τις
πλημμύρες, δεν έδωσαν καρπό (ακαρπία). Στη περίπτωση του Νέστου, οι
επαγγελματίες αποζημιώθηκαν σε πολύ μικρό ποσοστό (κάτω από το 1/3 της
συνολικής τους ζημίας). Επιπροσθέτως, τη φετινή χρονιά, σχεδόν όλες οι περιοχές
του Νέστου επλήγησαν από χαλαζοπτώσεις, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να
υφίστανται άλλη μια καταστροφή.
Από τα ανωτέρω γίνεται κατανοητό πως οι πιο παραγωγικές περιοχές της Π.Ε.
Καβάλας υπέστησαν ανυπολόγιστες ζημίες επί δύο συναπτά έτη, με άμεση συνέπεια
την κατακόρυφη μείωση των εσόδων των αγροτών. Μάλιστα, ιδιαίτερα στη
περίπτωση των δενδρωδών καλλιεργειών δεν θα πρέπει μόνο υπολογίζεται στην

ηρτημένη σοδειά, αλλά και στις επόμενες χρονιές με αποτέλεσμα την απώλεια
παραγωγής και την ποιοτική υποβάθμιση των προϊόντων για δύο και τρία χρόνια
(κάτι που μέχρις σήμερον δεν λαμβάνεται υπόψη λόγω του Κανονισμού του ΕΛΓΑ).
Οι επαγγελματίες αγρότες της Π.Ε. Καβάλας αφέθηκαν στο έλεος των καταστάσεων
και της σκληρής οικονομικής πραγματικότητας, ενώ παράλληλα δεν μπορούσαν να
εξασφαλίσουν συνεργασίες με γεωπόνους, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να
μεριμνήσουν μόνοι τους για τη διάσωση της παραγωγής τους, και των εσόδων της
οικογένειας τους. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως φέτος αν και έγιναν οι
απαραίτητες ενέργειες από μέρους τους, οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ δεν έχουν επισκεφτεί
ακόμα τις πληγείσες καλλιέργειες για να καταγράψουν τις ζημίες και να
προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Επιπροσθέτως, παρά τη τεράστια
απώλεια εσόδων οι επαγγελματίες αγρότες της περιοχής καλούνται και προσπαθούν
να αποδίδουν φόρο και εισφορές στο Κράτος και στον ΕΛΓΑ αντίστοιχα. Η θέση
τους, όμως, είναι δεινή και θα πρέπει με καίρια και αποτελεσματικά μέτρα (φορο-
ελαφρύνσεις και συμψηφισμό) να βελτιωθεί, προκειμένου να συνεχίσουν να
παράγουν και να φέρουν στη τοπική κοινωνία την υπεραξία των πολύτιμων
προϊόντων τους.
Συν τοις άλλοις, θα πρέπει να αναφερθούν: α) οι εξαιρετικά επώδυνες ζημίες που
υπέστησαν οι ελαιοπαραγωγοί της Θάσου, με συνέπεια απώλεια μεγάλου μέρους της
παραγωγής, αλλά και, β) το ζήτημα της μη καταβολής της 3ης (τρίτης) δόσης του
προγράμματος «de minimis» στους κτηνοτρόφους του νησιού λόγω των
καταστροφών που υπέστησαν εξαιτίας των εκτεταμένων πυρκαγιών, ενώ γ) η
απουσία κτηνοτρόφου κτηνιάτρου στο Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Καβάλας αποτελεί
πηγή πολλών προβλημάτων και καθυστερήσεων.
Χάριν επιλόγου, ο Βουλευτής ενημέρωσε τον Υπουργό πως με προσωπική μέριμνα
του πρώτου έχουν κατατεθεί οι σχετικοί φάκελοι στο Υπουργείο, με τους οποίους
γίνεται αίτηση οι πληγέντες αγρότες των ως άνω περιοχών να ενταχθούν στο
πρόγραμμα «de minimis», προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση τους.
Ενώ, στην περίπτωση των κτηνοτρόφων της Θάσου, έχει κοινοποιηθεί ανάλογο
αίτημα.
Τέλος, ο Βουλευτής ρώτησε τον Υπουργό αν:
• Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι επαγγελματίες αγρότες
της περιοχής του Παγγαίου να λάβουν τις δικαίως απαιτούμενες
αποζημιώσεις, το πρόγραμμα «de minimis» και/με συμψηφισμό των εισφορών
τους στον ΕΛΓΑ; Επίσης, προτίθεστε να συνεργαστείτε με τα αρμόδια
Υπουργεία προκειμένου να τύχουν φοροελαφρύνσεων λόγω των εξαιρετικά
μεγάλων ζημίων που υπέστησαν;
• Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι επαγγελματίες αγρότες
της περιοχής του Νέστου να λάβουν τις δικαίως απαιτούμενες αποζημιώσεις,
το πρόγραμμα «de minimis» και/με συμψηφισμό των εισφορών τους στον

ΕΛΓΑ; Επίσης, προτίθεστε να συνεργαστείτε με τα αρμόδια Υπουργεία
προκειμένου να τύχουν φοροελαφρύνσεων λόγω των εξαιρετικά μεγάλων
ζημίων που υπέστησαν;
• Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου οι επαγγελματίες αγρότες
της Θάσου να λάβουν τις δικαίως απαιτούμενες αποζημιώσεις, το πρόγραμμα
«de minimis» και/με συμψηφισμό των εισφορών τους στον ΕΛΓΑ; Επίσης,
προτίθεστε να συνεργαστείτε με τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να
τύχουν φοροελαφρύνσεων λόγω των εξαιρετικά μεγάλων ζημίων που
υπέστησαν;;
• Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να εκταμιευθεί η τρίτη δόση
του προγράμματος «de minimis» για τους επαγγελματίες κτηνοτρόφους της
Θάσου;
• Θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να πληρωθεί η θέση Κτηνιάτρου
στο Υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Καβάλας;

Με εκτίμηση,
Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!