Θέμα: Ζητούνται στοιχεία.

Κε Πρόεδρε

Αναφορικά με το 8 ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της επικείμενης συνεδρίασης του Π.Σ. της 19/05/2020 με τίτλο: “Γνωμοδότηση για το «Αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Λίκνο Αγάπης» για παραχώρηση δωρεάν κατά χρήση ακινήτου, μετά των κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1β του Νόμου 4061/2012.”,  Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα της εισηγήσεως του κου Αντωνιάδη, ήτοι:

α) Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 470/58177/19-02-2020 του ΥΠΑΑΤ – Δ/νση Αξιοποίησης
Ακίνητης Περιουσίας.
β) Το έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ.Δ. 936/03-03-2020 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης-Τμήμα Συλλογικών Οργάνων.
γ) το αίτημα της ΜΚΟ ΛΙΚΝΟ ΑΓΑΠΗΣ για την παραχώρηση του κτιρίου και τα συνοδευτικά
έγγραφα αυτού.
Επιπρόσθετα παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα παρακάτω:
1. Εάν έχει γίνει έλεγχος του μεγέθους, των δραστηριοτήτων, της δυναμικής και της διοίκησης
της ΜΚΟ ΛΙΚΝΟ ΑΓΑΠΗΣ Καβάλας.

Κομοτηνή, 17 Μαΐου 2020
Προς
Τον Κο Πρόεδρο του
Περιφερειακού Συμβουλίου
Κοιν.
-Κο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας
– Γραμματεία ΠΣ
-Περιφερειακούς Συμβούλους
– MME

2. Εάν το κτίριο είναι νομίμως υφιστάμενο.
3. Εάν έχει γίνει έλεγχος της δυνατότητας αδειοδότησης από κάθε αρμόδια αρχή για την
αλλαγή χρήσης του κτιρίου από βιοτεχνικό χώρο σε φοιτητικές εστίες.
4. Εάν έχει γίνει μελέτη στατικής επάρκειας
5. Εάν έχει εκπονηθεί μελέτη και από ποιους, για την αλλαγή χρήσης και προμήθειας
εξοπλισμού που κατέληξε στο ποσό των 7.150.000 ευρώ.
6. Εάν έχει εξασφαλιστεί η λειτουργία των λεγόμενων κοινωνικών φοιτητικών εστιών.
7. Εάν έχει διασφαλιστεί και από πού, η χρηματοδότηση του εγχειρήματος, δηλαδή το ποσό
των 7.150.000 ευρώ.
8. Εάν υπάρχει δέσμευση για το χρόνο έναρξης των εργασιών και χρονοδιάγραμμα για την
υλοποίηση του έργου.
9. Εάν έχει ενημερωθεί σχετικά το Διεθνές Πανεπιστήμιο και εάν έχει προβεί σε
προγραμματισμό κατασκευής ή μίσθωσης φοιτητικών εστιών.
10. Εάν έχει διερεύνηση για ενδεχόμενη χρήση του κτιρίου από την Περιφέρεια για κάποια
υπερτοπικής σημασίας δραστηριότητα.
11. Εάν έχουν ερωτηθεί ο Δήμος Καβάλας, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και
Θάσου ή άλλοι δημόσιοι φορείς, ή φορείς ΝΠΔΔ, για ενδεχόμενο εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την παραχώρηση σε αυτούς του οικοδομήματος για κάποιες κοινωφελείς
χρήσεις.

Με τιμή
Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

Περιφερειακός Σύμβουλος

0
0
X
+
error: Content is protected !!