Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 282.000€ στον Δήμο Παγγαίου που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του Δήμου Παγγαίου προς τρίτους, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ακριβές ποσόν είναι 281.768,75.

0
0
X
+
error: Content is protected !!