Επιχορήγηση 282.000€ στον Δήμο Παγγαίου για χρέη προς τρίτους

η πύλη του Παγγαίου

Paggaionet

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε επιχορήγηση ύψους 282.000€ στον Δήμο Παγγαίου που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του Δήμου Παγγαίου προς τρίτους, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ακριβές ποσόν είναι 281.768,75.

Facebook Comments

X
+