Επαναληπτική δημοπρασία εκμίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων στον Δ. Παγγαίου.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. έως 12:30 π.μ στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί η επαναληπτική πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων: α) αναψυκτήριο εμβαδού 26,42τμ. β) χώρους υγιεινής εμβαδού 14,00τμ που βρίσκονται εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο αριθ. 122 αγροτεμάχιο έκτασης
5.575τμ στην περιοχή Εξωχώραφα Ελευθερούπολης.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην επαναληπτική δημοπρασία, μπορούν να ενημερώνονται για τους όρους δημοπρασίας και μίσθωσης της ανωτέρω έκτασης, στον χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα των δημοτικών ενοτήτων όπου είναι τοιχοκολλημένο το πλήρες κείμενο των όρων, καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου όπου
έχει αναρτηθεί. Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου, στα καταστήματα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ελευθερούπολη, 22 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
2,532 προβολές
X
+