Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης επισκέφθηκε χθες μονάδες συσκευασίας αγροτικών
προϊόντων στη περιοχή Παγγαίου.
Στη συνομιλίες που είχε με τους επιχειρηματίες αλλά και εκπροσώπους της ομάδας παραγωγών
«Ποιότητα – Σύμβολο», του εκτέθηκαν τα προβλήματα που υφίστανται. Πιο συγκεκριμένα,
ενημερώθηκε πως ο ρυθμός εξαγωγών, αν και σταθερός, παραμένει αρκετά αργός και χαμηλός με
αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της τιμής των προϊόντων, κυρίως σταφυλιών.
Αλυσιδωτά, λοιπόν, αυτό επηρεάζει και τους αμπελλοκαλλιεργητές, οι οποίοι βλέπουν τα προϊόντα
τους να μη διατίθενται στη τιμή που θα έπρεπε.
Τέλος, ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο γεγονός πως αρκετές μονάδες συσκευασίες αγροτικών
προϊόντων της περιοχής διαπιστώνουν ελλείψεις σε προσωπικό, τις οποίες επιθυμούν να καλύψουν
προκειμένου να αποδίδουν αποτελεσματικότερα.
Έχοντας θέσει ως προτεραιότητα του την υποστήριξη των στυλοβατών της πρωτογενούς παραγωγής,
ο Βουλευτής Γιάννης Πασχαλίδης τίθεται στο πλευρό τους και δεσμεύεται να πράττει ό,τι είναι
δυνατό για να διευκολυνθεί το έργο τους.

0
0
X
+
error: Content is protected !!