Εξέλιξη σημαντικών έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Σας ενημερώνουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022 με συντονισμένες ενέργειες και στοχευμένη συνεργική δράση των Τεχνικών Υπηρεσιών μας και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Αλέξη Πολίτη πραγματοποιούνται τα εξής έργα:

▪ «Επέκταση Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού και Τροφοδοσίας Ελλιμενισμένων Σκαφών – Επιστρώσεις στο Προσήνεμο Μόλο του Κεντρικού Λιμένα Καβάλας». Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη, ελέγχοντας συνεχώς ποιοτικά και ποσοτικά τις εργασίες που εκτελούνται καθώς και την τήρηση του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος .
«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νομού Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας» και «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νήσου Θάσου Νομού Καβάλας – Αποκατάσταση Ασφάλειας & Βατότητας». Τα συγκεκριμένα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη απαιτώντας συνεχή επίβλεψη από τα στελέχη της Υπηρεσίας μας. Με τα έργα αυτά αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την χειμερινή περίοδο στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Καβάλας (προμήθεια άλατος, αποχιονισμοί, αλατοδιανομές, αντιμετώπιση κατολισθήσεων, κ.α.). Επίσης μέσα από τα συγκεκριμένα έργα, πραγματοποιήθηκε προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για επούλωση λάκκων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε κατεστραμμένο τμήμα της γέφυρας στη Νικήσιανη και καθαρισμός τεχνικών οχετών στην Παλαιά Καβάλα και στις Κορυφές Καβάλας.
«Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων στο Οδικό Δίκτυο Ν. Καβάλας». Με το συγκεκριμένο έργο γίνεται αντικατάσταση φθαρμένων – κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας με νέα συστήματα αναχαίτισης οχημάτων συμβάλλοντας σημαντικά στην ασφάλεια των οδηγών. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά το 1 ο δίμηνο του 2022 έχουν αντικατασταθεί στηθαία σε επιλεγμένα σημεία της Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, της 6 ης επαρχιακής οδού μεταξύ Αγιάσματος και Κεραμωτής και στην Παράκαμψη του Ελαιοχωρίου.

«Εργασίες Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων Οδικού Δικτύου Ν. Καβάλας». Το έργο συμβάλλει στην συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Οδικού Δικτύου (Φωτισμός, Φανάρια). Με το έργο αυτό, κατά το 2022 έχουν αντιμετωπιστεί προβλήματα κυρίως στο οδικό δίκτυο της νήσου Θάσου.
Εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου: Οι υπηρεσίες μας σε καθημερινή βάση προβαίνουν αφενός σε τακτικές εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου, οι οποίες περιλαμβάνουν επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1ο δίμηνο του 2022 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας ενέργησαν σε τμήματα της 10ης επαρχιακής οδού μεταξύ Ελαιοχωρίου – Μυρτοφύτου – Φωληάς, σε τμήματα της 11ης επαρχιακής οδού μεταξύ Ελευθερούπολη και Νικήσιανης, σε τμήματα της παραλιακής εθνικής οδού Καβάλας – Θεσσαλονίκης και σε τμήματα της υπ΄αρίθμ. 2 Εθνικής οδού Καβάλας – Ξάνθης), καθαρισμούς χόρτων και κλαδιών (το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επενέβησαν επί της 10ης επαρχιακής οδού μεταξύ Καβάλας – Παληού και σε επιλεγμένα τμήματα της εθνικής οδού Καβάλας – Ξάνθης) αποκατάσταση φθαρμένων πινακίδων, έλεγχο και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης καθώς σε αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν, όπως εργασίες αποχιονισμού (συνεργεία της υπηρεσίας μας από μόνα τους ή συνδυαστικά με αυτά των εργολαβιών συντήρησης επιχειρούν σε αποχιονισμούς και αλατοδιανομές σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου), άρσης καταπτώσεων, επιδιόρθωσης βλαβών φωτεινών σηματοδοτών κ.α.

Συνεχίζουμε καθημερινά τις προσπάθειές μας για άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε όλο τον Νομό Καβάλας, για εξασφάλιση χρηματοδότησης νέων έργων, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια των πολιτών μας .

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!