Εάν στη ανάρτηση του ο σύμβουλος δεν χρησιμοποιούσε τις επεξηγηματικές λέξεις όπως courage, feedback, empathy κλπ, δεν θα γινόντουσαν κατανοητά στον κάτοικό του Παλαιοχωρίου, Νικήσιανης, Σιδηχωρίου, Μεσιάς και αλλού, τα χαρακτηριστικά στοιχεία του ηγέτη στην αρένα (χα-χα). Όπως λένε και στο χωριό μου The colorful goat laughs….. και licking gets you everywhere…. ELEOS my God…..

11
0
X
+
error: Content is protected !!