ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για το Κτηματολόγιο σε σχέση με τους δασικούς χάρτες

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται δύο
παράλληλες εργασίες. Η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών.
Η πρώτη έχει σαν αντικείμενό της την καταγραφή όλων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ενώ
η δεύτερη την καταγραφή της μορφής – χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών.
Ενώ φαινομενικά πρόκειται για δύο διακριτές διαδικασίες, στην πραγματικότητα
εμπλέκονται λόγω του – υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου – ισχύοντος μαχητού τεκμηρίου
κυριότητος επί των δασών. Σύμφωνα με αυτό σε κάθε έκταση που φέρει χαρακτήρα
δάσους ή δασικής έκτασης οφείλει ο πολίτης να αποδείξει την κυριότητά του. Από την
ισχύουσα νομοθεσία προκύπτει πως οι Δασικοί Χάρτες θα πρέπει να κυρωθούν πριν από
το Εθνικό Κτηματολόγιο, διότι με βάση αυτούς το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλλει
δήλωση ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, όπως όλοι οι πολίτες.
Όμως, επειδή στην πραγματικότητα δεν ακολουθείται αυτή η σειρά, το Ελληνικό
Δημόσιο (δια της δασικής, της τοπογραφικής και της κτηματικής υπηρεσίας) επιβάλλεται
να υποβάλλει την ιδιοκτησία του εγκαίρως. Η Δασική Υπηρεσία λοιπόν υπέβαλλε εγκαίρως
την δήλωση ιδιοκτησίας βασιζόμενη σε προσωρινά στοιχεία που είναι μαχητά.
Τις τελευταίες ημέρες ενόψει της επικείμενης ανάρτησης που θα αρχίσει στις 27
Οκτωβρίου 2017, όλοι οι πολίτες που υπέβαλλαν τις δικές τους δηλώσεις ιδιοκτησίας,
έλαβαν από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ έναν φάκελο, που περιέχει απόσπασμα
κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης και προσωρινού κτηματολογικού διαγράμματος. Σε
κάποια από αυτά αναφέρεται κάποια «διεκδικούμενη δασική έκταση» η οποία εμφανίζεται
με πράσινη διαγράμμιση και αναγράφεται πως διεκδικείται κατά κυριότητα από το
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ).

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες εφόσον διαθέτουν τίτλο κυριότητας σε
τέτοιες εκτάσεις.
Όπως προαναφέρθηκε, η δήλωση ιδιοκτησίας εκ μέρους της Δασικής Υπηρεσίας είναι
ενδεικτική και θα αναμορφωθεί μετά την κύρωση των δασικών χαρτών. Οι πολίτες που
διαθέτουν ιδιοκτησίες στους Δήμους Καβάλας και Παγγαίου (για τα τμήματα που δεν
περιέχονται στους ήδη αναρτημένους δασικούς χάρτες) θα πρέπει να φροντίσουν να
ενημερωθούν για τη μορφή που έχει η ιδιοκτησία τους από την επικείμενη ανάρτηση
δασικών χαρτών που θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου 2017 για το υπόλοιπο του Δήμου
Καβάλας και Παγγαίου. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσουν ανάλογα αν απαιτείται να
υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους. Για το υπόλοιπο του Δήμου Νέστου και ενδεχομένως για
τη Θάσο η ανάρτηση των δασικών χαρτών να γίνει εντός του 2018. Σε κάθε περίπτωση το
παράρτημά μας, επιτελώντας τον ρόλο του και σε συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους
φορείς (Τ.Ε.Ε. και Δικηγορικό Σύλλογο) και με τους Δήμους, θα διοργανώσει ενημερωτικές
ημερίδες για τους πολίτες των Δήμων της Π.Ε. Καβάλας μετά την ανάρτηση των δασικών
χαρτών στις περιοχές τους.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,371 προβολές
X
+