Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης συνάντησε τον Γενικό Διευθυντή ΕΛΤΑ κ. Σάββα Δάνδολο σχετικά με τη πρόθεση τερματισμού λειτουργίας του υποκαταστήματος ΕΛΤΑ στον Πρίνο Θάσου.
Πιο συγκεκριμένα, ο Βουλευτής υπενθύμισε στον Γενικό Διευθυντή πως έχει προκύψει μείζον ζήτημα, ενώ είναι γνωστό πως το κατάστημα λειτουργεί μόλις με δύο υπαλλήλους. Επίσης, έφερε σε επαφή και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου.
Ο Γενικός Διευθυντής, αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα, διευκρίνισε πως πρόθεση των ΕΛΤΑ είναι να ανακοινωθεί προκήρυξη για τη κάλυψη του κενού από ενδιαφερόμενους ιδιώτες.
Ο Γιάννης Πασχαλίδης θα παρακολουθεί στενά το θέμα καθώς η λειτουργία των ΕΛΤΑ αποτελεί ζωτικό κομμάτι της περιοχής.

0
0
X
+
error: Content is protected !!