Ελπίδες για λύση στα Τενάγη

Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστος Σπίρτζης, έπειτα από επανειλημμένες συναντήσεις των τριών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, κκ. Δημήτρη Εμμανουηλίδη, Κώστα Μορφίδη, Γιώργου Παπαφιλιππου μαζί του, ενέκρινε το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για εκπόνηση μελέτης εγγειοβελτιωτικών έργων στην περιοχή των Τεναγών Φιλίππων.
Ακολουθεί η ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Screenshot 2015-12-30 13.09.46

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,416 προβολές
X
+