Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου και ώρα 14:00, ο η ΕΛΜΕ Καβάλας θα
συμμετάσχει στην παράσταση διαμαρτυρίας στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας
Καβάλας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα και τις αποστάσεις ασφαλείας.
Βασικά αιτήματα μας είναι:
 Προσλήψεις εκπαιδευτικών, αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και αιθουσών και λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αραιώσει ο μαθητικός πληθυσμός στις σχολικές
τάξεις.
 Άμεσα και δωρεάν, μαζικά και επαναλαμβανόμενα εβδομαδιαία τεστ Covid στα σχολεία
για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μέτρα για την ουσιαστική ιχνηλάτηση των κρουσμάτων
και όχι μετάθεση αυτής της διαδικασίας στην «ατομική ευθύνη» των εκπαιδευτικών.
 Κατά προτεραιότητα μαζικό εμβολιασμό των εκπαιδευτικών (φυσικά μετά τους
υγειονομικούς). Η πρώτη δόση του εμβολίου να χορηγηθεί πριν το άνοιγμα των σχολείων.
 Πρόσληψη επιπλέον καθαριστριών, ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής που
επιβάλλει η πανδημία.
 Στήριξη και άμεση λειτουργία των δομών ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης
διδακτικής στήριξης.
 Συνολική αναπροσαρμογή της ύλης σε όλες τις τάξεις, ώστε να επιτευχθούν κατά το
δυνατόν οι διδακτικοί στόχοι.
 Απόσυρση των αλλαγών στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ, τις οποίες εξήγγειλε
αιφνιδιαστικά η Κυβέρνηση.

Το Δ.Σ.
της ΕΛΜΕ Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!