Λόγω ξαφνικής βλάβης, χθες βράδυ, στην κεντρική γεώτρηση απ’ όπου υδρεύεται η Ελευθερούπολη, παρουσιάζεται πρόβλημα στην υδροδότηση της πόλης. Ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρωση των δεξαμενών από εφεδρικές γεωτρήσεις ύδρευσης, ώστε η υδροδότηση να αποκατασταθεί μέσα στην επόμενη μια ώρα περίπου.

0
0
X
+
error: Content is protected !!