Η ίδρυση εκλογικών κέντρων από τους συνδυασμούς κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθώς και από τα κόμματα ή συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέπεται κατόπιν άδειας της αρμόδιας αστυνομικής αρχής.

Σε δημοσιογραφική έρευνα μας μάθαμε τα κάτωθι:

Η παράταξη “ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” του Φίλιππου Αναστασιάδη είναι η πρώτη και η μόνη (προς το παρόν) παράταξη που διαθέτει άδεια λειτουργίας για το εκλογικό κέντρο στο κέντρο της Ελευθερούπολης (Πλατεία Νικοτσάρα).

Σε επαφή μας με την παράταξη “Παγγαίο Αύριο” του Γ. Γερομάρκου ενημερωθήκαμε ότι είναι στην διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για να εξασφαλίσει την άδεια ως την Κυριακή ώστε να προχωρήσει στα προγραμματισμένα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου στην Αυλή Παγγαίου.

Επίσης η παράταξη “Όραμα και ανάπτυξη” του κ Βαζακίδη βρίσκεται ακόμα στην διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και επάνδρωσης του κέντρου.

 

Χτες γίναμε μάρτυρες λειτουργίας του ?εκλογικού? κέντρου αυτό του Βασ. Ξουλόγη και μετά από δημοσιογραφική έρευνα δεν μπορέσαμε να διασταυρώσουμε την ύπαρξη άδειας λειτουργίας, και παραμένει το ερώτημα υπάρχει άδεια; και το ερώτημα γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο μετά την ανάγνωση του ΦΕΚ, μπορεί να υπάρξει άδεια;

Στο ΦΕΚ αναφέρονται οι πιο κάτω προϋποθέσεις ίδρυσης
Η άδεια ίδρυσης εκλογικού κέντρου χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή άλλου πληρεξουσίου ατόμου, με βάση τη σειρά προτεραιότητας, όπως αυτή καθορίζεται στο επόμενο άρθρο, εφόσον ο χώρος για τον οποίο ζητείται η άδεια:
α. Είναι ασφαλής από στατικής απόψεως και υφίσταται δικαίωμα νόμιμης χρήσης αυτού για τον ανωτέρω σκοπό.
β. Απέχει από άλλο εκλογικό κέντρο, ανάλογα με τον πληθυσμό της κάθε πόλης ως ακολούθως:
(1) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων τουλάχιστον 200 μ.
(2) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων τουλάχιστον 150 μ.
(3) Για πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων τουλάχιστον 100 μ.
(4) Για πόλεις με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων τουλάχιστον 50 μ.
Μεταξύ των άλλων στο ΦΕΚ αναφέρονται
Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου του οικείου δήμου, εφόσον η άδεια ζητείται για τέτοιο χώρο ή ιδιωτικό συμφωνητικό ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, από την οποία να προκύπτει ότι η μίσθωση ή παραχώρηση του χώρου γίνεται για ίδρυση εκλογικού κέντρου. Αν ο χώρος ανήκει στον ενδιαφερόμενο, αρκεί η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986.
β. Βεβαίωση μηχανικού του δημοσίου ή ιδιώτη διπλω-ματούχου μηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται η ασφάλεια του χώρου από στατικής απόψεως.
4. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, που δέχεται τα δικαιολογητικά, διατάσσει την ενέργεια αυτοψίας του χώρου από αξιωματικό, ο οποίος στη σχετική έκθεση του διατυπώνει και τις απόψεις του σχετικά με τον κίνδυνο διατάραξης της τάξης από τη λειτουργία του εκλογικού κέντρου. Προς τούτο μπορεί να ζητεί και τη γνώμη της οικείας υπηρεσίας τροχαίας ή της υπηρεσίας που εκτελεί τα καθήκοντα τροχαίας.

Στην έρευνα μας μάθαμε ότι προ ημερών εμφανηστηκε μεζούρα στην περιοχή και υπήρξε καταμέτρηση αποστάσεων.

Πάντως το ερώτημα παραμαίνει η χτεσινή συγκέντρωση έγινε νόμιμα σε εκλογικό κέντρο ή κάποιος θα την αποκαλούσε συγκέντρωση σε γιάφκα;

0
0
X
+
error: Content is protected !!