Εκδήλωση Παρουσίασης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Εκδήλωση Παρουσίασης των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

που ήδη έχουν ξεκινήσει και αφορούν Γεωτεχνικούς και όχι μόνο

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Παράρτημα

Ανατολικής Μακεδονίας και τον Σύλλογο Γεωπόνων Καβάλας θα πραγματοποιήσει

ενημερωτική εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ που

μπορούν να αξιοποιηθούν από Γεωτεχνικούς και άλλους ενδιαφερόμενους. Στις

παρουσιάσεις των προγραμμάτων θα αναλυθούν οι απαιτήσεις του προγράμματος, οι

δαπάνες που καλύπτει το κάθε πρόγραμμα, οι τρόποι χρηματοδότησης των επενδύσεων

και ο τρόπος μοριοδότησης των προτάσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Απριλίου και ώρα 17:30 στην

αίθουσα εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας, Κασσάνδρου 6 στον

4ο όροφο σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

17:30 – 18:00 Προσέλευση

18:00 – 18:30 Χαιρετισμοί

Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , κ. Μάμαλης Σπύρος

Πρόεδρος Δ.Ε. Παρ/τος Ανατ. Μακεδονίας, κ. Μυστακίδης Ζαφείρης

Πρόεδρος Συλλόγου Γεωπόνων Καβάλας, κ. Μπαλίκας Γεώργιος

18:30 – 19:00 Παρουσίαση Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

19:00 – 19:30 Παρουσίαση Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

19:30 – 20:00 Παρουσίαση Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

20:00 – 20:30 Ερωτήσεις

Εισηγητές στις παρουσιάσεις θα είναι:

κα. Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα, Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

κ. Γαρδικιώτης Μενέλαος, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

κ. Γιοβαννόπουλος Ρήγας, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο Γεωτεχνικό και μη Γεωτεχνικό να παρακολουθήσει την

συγκεκριμένη ενημερωτική εκδήλωση. Είσοδος ελεύθερη.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε. Ανατ. Μακεδονίας

Ζαφείρης Μυστακίδης

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,231 προβολές
X
+