Την Κυριακή 01-09-2019  και ώρα 11:00 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα πραγματοποιηθεί Ειδική συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου, για Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Eπιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Π.Ε.Δ. Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του Ν. 4279/2014).

0
0
X
+
error: Content is protected !!