Εγκρίθηκε η ανάπλαση της Ελευθερούπολης

Εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Παγγαίου οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου ανάπλασης του κέντρου της Ελευθερούπολης.

Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παγγαίου προβλέπει εργασίες για την ανάπλαση πεζοδρομίων στην περιοχή του κέντρου της Ελευθερούπολης και πιο συγκεκριμένα η περιοχή παρέμβασης είναι η οδός Φρίξου Παπαχρηστίδη, από το ύψος της πιάτσας Ταξί έως το ύψος της Εθνικής Τράπεζας, η περιοχή που σήμερα λαμβάνει χώρα η Λαϊκή Αγορά της Πόλης από το ύψος της οδού Ιουστινιανού έως το ύψος της πίσω όψης της Εθνικής Τράπεζας και ως την οδό Εγνατίας, χωρίς αυτήν και επίσης οι δύο οδοί που συνδέουν την Οδό Φρίξου Παπαχρηστίδη με τον χώρο της Λαϊκής Αγοράς, δηλαδή η οδός Ιουστινιανού και η πάροδος της οδού Φρίξου Παπαχρηστίδη, στο ύψος του παλιού μεγάρου του ΟΤΕ, πριν την Εθνική Τράπεζα.

Προβλέπεται να γίνουν αντικαταστάσεις σωμάτων και επιστρώσεων των πεζοδρομίων (καθαίρεση των παλαιών και κατασκευή νέων), φυτεύσH με μικρά καλλωπιστικά δένδρα, προβλέπεται να φρεζαριστεί ο υφιστάμενος ασφαλτοτάπητας, που είναι φθαρμένος, σε βάθος 4-6εκ. ώστε να επισκευαστεί με διάστρωση νέου.Θα γίνει και παρέμβαση από την ∆ΕΗ για την υπογειοποίηση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα και εντός των πεζοδρομίων. Προβλέπονται να αντικατασταθούν οι φθαρμένοι φωτοϊστοί της περιοχής με νέους τύπου LED, όμοιες με τις υφιστάμενες επί της Φρ. Παπαχρηστίδη και στην ευρύτερη γειτονική περιοχή μέχρι και την πλατεία του Αγίου Νικολάου, ώστε να επιτευχθεί αισθητικά γενικότερη ομοιομορφία.

Τονίζεται ότι από τις ανωτέρω παρεμβάσεις δεν θα επηρεαστούν τα γεωμετρικά και τεχνικά χαρακτηριστικά (μήκος & πλάτος) του δρόμου, καθώς δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης της οδού.

Στην δε πιάτσα των ταξί διαμορφώνεται και επιπλέον νησίδα πεζοδρομίου, στην οποία θα γίνουν και φυτεύσεις.

Και λαϊκή και πάρκο Guell.

Βότσαλο, έγχρωμες καμπύλες με βαφή χρώματος μπλέ και κυματιστού σχεδίου, ώστε ο χώρος να προσομοιώνει την κίνηση και την ροή του νερού, τοιχίο επιχρισμένο και επενδεδυμένο με ψηφίδες, αρχιτεκτονικά και εικονολογικά επηρεασμένος από ανάλογες συνθέσεις του πάρκου Guell στην Βαρκελώνη.

Αναλυτικά στην Περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η Λαϊκή Αγοράς τη Πόλης θα γίνει φρεζάρισμα της υφιστάμενης ασφαλτικής στρώσης, θα δημιουργηθεί ένας μικρός χώρος πρασίνου (γρασίδι) οριοθετημένος με κράσπεδα, και στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης θα διαστρωθεί συμβατικό χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, που θα αποτελέσει την επιφάνεια του νέου διαμορφωμένου χώρου αναψυχής – πλατείας.
Επί αυτής της επιφάνειας και ανά 10 μέτρα περίπου θα δημιουργηθούν έγχρωμες καμπύλες ζώνες πλάτους περίπου 30 εκ. με εποξειδική ή άλλη κατάλληλη βαφή χρώματος μπλέ και κυματιστού σχεδίου, ώστε ο χώρος να προσομοιώνει μακροσκοπικά την κίνηση και την ροή του νερού, το οποίο θεωρείται ότι συνδέεται ιστορικά με τον χαρακτήρα και την «ψυχή» της Πόλης.

Ο διαμορφούμενος χώρος, θα οριοθετείται με χαμηλό τοίχο σκυροδέματος επιχρισμένο και επενδεδυμένο με ψηφίδες, αρχιτεκτονικά και εικονολογικά επηρεασμένος από ανάλογες συνθέσεις του πάρκου Guell στην Βαρκελώνη, ώστε να προσδίδεται ένας ιδιαίτερος και μοναδικός χαρακτήρας στον νέο διαμορφούμενο χώρο.

Στην οδό Ιουστινιανού (από την Φρ. Παπαχρηστίδη έως την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς), προβλέπονται να γίνουν αποξηλώσεις των υφιστάμενων επιστρώσεων των πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών της οδού και εκ νέου επίστρωση με κομμένες πλάκες σχιστόλιθου και την απαραίτητη δημιουργία όδευσης τυφλών με έγχρωμη τσιμεντόπλακα. Επίσης προβλέπεται να γίνει επισκευή του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα της οδού με φρεζάρισμα του παλιού και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (όπως δηλαδή και στην Φρ. Παπαχρηστίδη)
Στην πάροδο της Φρ. Παπαχρηστίδη (στο ύψος του παλιού μεγάρου του ΟΤΕ, από την Φρ. Παπαχρηστίδη έως την περιοχή της Λαϊκής Αγοράς), προβλέπονται ομοίως να γίνουν αποξηλώσεις των υφιστάμενων επιστρώσεων των πεζοδρομίων εκατέρωθεν των πλευρών της οδού και εκ νέου επίστρωση με κομμένες πλάκες σχιστόλιθου και την απαραίτητη δημιουργία όδευσης τυφλών με έγχρωμη τσιμεντόπλακα.
Επίσης προβλέπεται να γίνει επισκευή του φθαρμένου ασφαλτοτάπητα της οδού με φρεζάρισμα του παλιού και διάστρωση νέου, χωρίς αλλαγή των τεχνικών και γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού (όπως δηλαδή και στην Φρ. Παπαχρηστίδη)

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 600.000,00 € και είναι εγγεγραμμένο και εγκεκριμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2018, του ∆ήμου, καλυπτόμενη από πιστώσεις ΣΑΤΑ, με ποσό 300.000€ για το έτος 2018 και 300.000€ για το έτος 2019.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,317 προβολές
X
+