Στα πλαίσια λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων Ν. Περάμου, από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αριθ. Δ11/οικ.4657/154/20-05-2021 (ΦΕΚ 2175/Β΄/25-05-2021) Κ.Υ.Α. «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» για την έναρξη της εγγραφής και επιλογής παιδιών, ατόμων με αναπηρίες και ηλικιωμένων, σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω:
Ο Δήμος Παγγαίου έχει αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της Ν. Περάμου.
Στις κατασκηνώσεις θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού, αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 16 ετών ήτοι γεννημένα από 01/01/2005 έως 31/12/2015 καθώς επίσης άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι.
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι επτά (7) :
1η Περίοδος από 05/07/2021 έως 14/07/2021 θα φιλοξενηθούν αγόρια
2η Περίοδος από 17/07/2021 έως 26/07/2021 θα φιλοξενηθούν αγόρια
3η Περίοδος από 29/07/2021 έως 07/08/2021 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
4η Περίοδος από 10/08/2021 έως 19/08/2021 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
5 Περίοδος από 21/08/2021 έως 30/08/2021 θα φιλοξενηθούν παιδιά Αστυνομικών
6η Περίοδος από 04/09/2021 έως 13/09/2021 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι
7η Περίοδος από 16/09/2021 έως 25/09/2021 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι
Υποβολή αιτήσεων δια ζώσης ή μέσω email: info@dimospaggaiou.gr

0
0
X
+
error: Content is protected !!