Εγγραφές στις κατασκηνώσεις Ν. Περάμου

Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Ν.Περάμου, από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αρίθ. Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 ΚΥΑ «Ανάθεση και λειτουργία των παιδικών εξοχών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» και την αρίθ. Δ22/οικ.23914/715/24-5-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Δ/νσης προστασίας Οικογένειας, για την έναρξη της εγγραφής και επιλογής παιδιών σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω:
Ο Δήμος Παγγαίου έχει αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της Ν.Περάμου

Στην κατασκήνωση θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού, αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6 έως 16 ετών ήτοι γεννημένα από 1/1/2001 έως 31/12/2011.
Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι επτά και θα έχουν διάρκεια δέκα (10) ημερών έκαστη:
1η Περίοδο από 08/07/2017 έως 17/07/2017 θα φιλοξενηθούν αγόρια
2η Περίοδο από 19/07/2017 έως 28/07/2017 θα φιλοξενηθούν αγόρια
3η Περίοδο από 30/07/2017 έως 8/08/2017 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
4η Περίοδο από 10/08/2017 έως 19/08/2017 θα φιλοξενηθούν κορίτσια
5 Περίοδο από 21/08/2017 έως 30/08/2017 (Παιδιά Αστυνομικών)
6η Περίοδο από 04/09/2017 έως 13/09/2017 ηλικιωμένοι
7η Περίοδο από 15/09/2017 έως 23/09/2017 ηλικιωμένοι
Ο Τρόπος και η διαδικασία της εγγραφής και αποστολής των καταστάσεων περιγράφετε αναλυτικά στην Δ22/οικ.23914/715/24-5-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας, Δ/νσης προστασίας Οικογένειας.
Σύμφωνα με την αρίθ. Δ22/οικ.23235/676/22-5-2017 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής αλληλεγγύης Δ/νσης προστασίας Οικογένειας καθορίζετε το ποσό συμμετοχής για τους κατασκηνωτές σε τριάντα (30,00) € το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στον λογαριασμό 200 03 002194 32 στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΤΕ υπέρ της κατασκήνωσης της Ν.Περάμου, το οποίο θα καταβάλετε όταν το παιδί ή ο ηλικιωμένος θα επιλεχθεί στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
Τα παιδία των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΚΕΑ δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:
– Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο Παγγαίου στην οποία θα αναγράφεται ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού. (υπόδειγμα 1).
-Υπεύθυνη δήλωση του γονέα στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγουμένου έτους (2016), ο αριθμός των προστατευόμενων μελών , οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ενδείας, οικογένειες σε κρίση , πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π) (υπόδειγμα 2).
– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται : η κατάσταση υγείας του παιδιού , ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια , ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα , ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή , αλλεργίες κ.λ.π)

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:
– Αίτηση ατόμου προς το Δήμο Παγγαίου. (υπόδειγμα 3).
-Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος του (υπόδειγμα 4).
– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 16-6-2017

Στην επιλογή των κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι

Για την εγγραφή ατόμων με αναπηρίες οι αιτήσεις τα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α με Α. που εδρεύει επί της οδού Ε. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη Αθήνα τηλ. 2105236501.

Επίσης θα θέλαμε κατά την εγγραφή, να συμπληρώνονται οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις με προσοχή και να εγγράφονται όλα τα στοιχεία ευκρινή και επίσης να αναγράφετε και η προτίμηση του κατασκηνωτή ως την κατασκηνωτική περίοδο που θέλει να συμμετάσχει.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Παγγαίου και στην διεύθυνση :
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Για παιδικές εξοχές)
Φρ. Παπαχρηστίδη 137Α Ελευθερούπολη
Τ.Κ. 64100
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αιτήσεις και πληροφορίες ΕΔΩ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
3,314 προβολές
X
+