Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2019-2020 το πρώτο και τρίτο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας«Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», (ΦΕΚ Β’2318/13-6-19).
Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν: οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ καθώς επίσης και οι απόφοιτοι του Β’ Κύκλου ΤΕΕ των ΤΕΛ κα.

Δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι πτυχιούχοι ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 11 Ιουλίου 2019 έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο)

Από 2 Σεπτεμβρίου έως 16 Σεπτεμβρίου 2019 (Δευτέρα έως Παρασκευή) Ώρες 9:00 –13:00 μ.μ.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2510830454.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος 2049/6-7-16) :

Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Σχολή)
Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία
Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα
(για την επιλογή στο Γ’ εξάμηνο)

Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους
Αποδεικτικό ΑΜΚΑ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!