• Την έγκριση προγραμμάτων που προβάλλουν αντιεπιστημονικές και ομοφοβικές απόψεις και την χρηματοδότηση με ευρωπαϊκά κονδύλια σωματείων που αναπαραγάγουν ψευδοθεωρίες περί ‘αγέννητου παιδιού’ με αφορμή την ‘’Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής’’, φέρνει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Δημήτρης Παπαδημούλης

• Δημ. Παπαδημούλης προς Κομισιόν: «Γνωρίζετε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση είχε χρηματοδοτήσει με ευρωπαϊκά κονδύλια το Σωματείο ‘’Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής’’;»

• «Το 2012 η Ελληνική Κυβέρνηση ενέταξε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 δύο `ρογράμματα του σωματείου που προβάλλει αντιεπιστημονικές θεωρίες κατά της αυτοδιάθεσης του σώματος των γυναικών, αναπαραγάγει τη θεωρία περί ‘αγέννητου παιδιού’ και διαδίδει ψευδοθεωρίες για τη σεξουαλικότητα, τη γονιμότητα και τη γονεϊκότητα».

• «Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να παύσουν φαινόμενα έγκρισης προγραμμάτων που προσκρούουν σε θεμελιώδεις αρχές και πολιτικές της ΕΕ και να μην χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους φορείς και πρωτοβουλίες που αντιβαίνουν σε διακηρυγμένες αξίες και πολιτικές της Ένωσης;»

Ακολουθεί η πλήρης ερώτηση:

Θέμα: Έγκριση αντιεπιστημονικών και ομοφοβικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και χρηματοδότηση σχετικών φορέων με ευρωπαϊκά κονδύλια

Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την προβολή σε μαθητές Γυμνασίου οπτικοακουστικού προγράμματος του σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Προγεννητικής Αγωγής» που προβάλλει αντιεπιστημονικές θεωρίες κατά της αυτοδιάθεσης του σώματος των γυναικών, αναπαράγει τη θεωρία περί «αγέννητου παιδιού», διαδίδει ψευδοθεωρίες για τη σεξουαλικότητα, τη γονιμότητα και τη γονεϊκότητα, ενοχοποιεί τις γυναίκες, αμφισβητεί το δικαίωμα στην άμβλωση και καλλιεργεί την ομοφοβία. Το πρόγραμμα αυτό αντιβαίνει σε θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ, όπως η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, σε βασικούς στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων, όπως η καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων, και στη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025. Η έγκριση του προγράμματος προκάλεσε έντονες αντιδράσεις που οδήγησαν στην ανάκλησή της. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι το 2012 η Ελληνική Κυβέρνηση ενέταξε στο ΕΣΠΑ 2007-2013 δύο προγράμματα του ανωτέρω σωματείου, το οποίο ήδη από το 2011 είχε δημοσιεύσει έντυπο που αποτύπωνε τέτοιες θεωρίες, φέροντας μάλιστα τα λογότυπα του Υπουργείου και του προγράμματος Grundtvig.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να παύσουν φαινόμενα έγκρισης προγραμμάτων που προσκρούουν ευθέως σε θεμελιώδεις αρχές και πολιτικές της ΕΕ;
Γνωρίζει ότι η Ελληνική Κυβέρνηση είχε χρηματοδοτήσει με ευρωπαϊκά κονδύλια το ανωτέρω σωματείο;
Τι μέτρα σκοπεύει να λάβει ώστε να μην χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους φορείς και πρωτοβουλίες που αντιβαίνουν σε διακηρυγμένες αξίες και πολιτικές της Ένωσης;
07.02.2022 Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ

1 https://tvxs.gr/news/ellada/i-theoria-toy-agennitoy-paidioy-sta-sxoleia-me-sfragida-
kerameos?fbclid=IwAR0MLzDofCzVS9u9E_F2__SxGHwBaMVIkPCu2cvApMr0q-42wiJcqsP69Ck
2 Βλ. άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:52020DC0698
5 https://dide.lef.sch.gr/wp- content/uploads/2022/01/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
6 https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9241%CE%A7%CE%9B-%CE%9A%CE%92%CE%97?inline=true,
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9241%CE%9A%CE%9B-%CE%99%CE%9B%CE%A3?inline=true
7 https://midwives.gr/wp-
content/uploads/2017/12/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%
B9%CE%BA%CE%B7%CC%81-
%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7%CC%81.pdf?fbclid=IwAR2zgoDzjgAzbUvQ_rg4Rsb6OVGUuKxquuJd
KE3r1kAWLNP5Bi6EKvL2cPk

0
0
X
+
error: Content is protected !!