Δράσης Βιολογική Γεωργία

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής, ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 06-11- 2017 αναρτήθηκαν στον
πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας μας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής και
Αναλυτικές Καταστάσεις Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία για
την πρόσκληση 74/4119/13-01- 2012 και για το έτος 2015. Ορίζεται περίοδος
ενστάσεων επί των Καταστάσεων από 07-11- 2017 έως και 13-11- 2017. Οι ενστάσεις
κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4 ος
όροφος.
Πληροφορίες γρ. 465 και 456.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
952 προβολές
X
+