Δοκιμή σειρήνων συναγερμού

Ανακοινώνεται ότι:

Την Τετάρτη 05 Οκτωβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, όπως παρακάτω:

Τοπική ώρα 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

Τοπική ώρα 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ

Α/Τ ΠΑΛΛΑΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΠΟΛ. ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,267 προβολές
X
+