Διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte σε καλλιέργειες αραβοσίτου τόσο στην περιοχή Τεναγών Φιλίππων

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &

Κτηνιατρικής, ενημερώνει τους παραγωγούς αραβοσίτου της Περιφερειακής Ενότητας

Καβάλας ότι διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόμου Diabrotica virgifera Le Conte σε

καλλιέργειες αραβοσίτου τόσο στην περιοχή Τεναγών Φιλίππων, όπου είχε εντοπιστεί και

πέρυσι, όσο και στην περιοχή του Νέστου για πρώτη φορά. Η παρουσία του εντόμου

διαπιστώθηκε από την καταγραφή των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες που αναρτά

κάθε χρόνο η Δ.Α.Ο.Κ. Καβάλας για το σκοπό αυτό στα Τενάγη (περιοχή Νικήσιανης) και

στο Νέστο (περιοχή αεροδρομίου).

Το έντομο έχει εντοπιστεί έκτος από την Π. Ε. Καβάλας, και στις Π.Ε. Σερρών, Δράμας

και Ξάνθης.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται το μέγιστο της πτήσης των ακμαίων εντόμων.

Το έντομο Diabrotica virgifera Le Conte αποτελεί εχθρό κυρίως του αραβοσίτου

και μπορεί, σε περιπτώσεις μεγάλης αύξησης του πληθυσμού του, να προκαλέσει

σημαντικές ζημιές στην παραγωγή του αραβοσίτου. Οι ζημιές προκαλούνται είτε στα

πρώιμα στάδια ανάπτυξης του αραβοσίτου (Μάϊο – Ιούνιο) όταν οι προνύμφες του

εντόμου προσβάλουν τις ρίζες των φυτών με αποτέλεσμα αυτά να «πλαγιάζουν», είτε

αργότερα όταν το τέλειο έντομο προσβάλει τα φύλλα και τους σπάδικες κατά την

περίοδο της άνθησης – γονιμοποίησης προκαλώντας απώλειες στην παραγωγή.

Οι προσβολές από το έντομο είναι εντονότερες σε περιοχές όπου ο αραβόσιτος

αποτελεί σχεδόν μονοκαλλιέργεια και καλλιεργείται συνεχώς για τουλάχιστον τέσσερα

χρόνια (π.χ. περιοχή Τεναγών Φιλίππων -Νικήσιανης).

Η αποτελεσματικότερη, αποδεδειγμένα, μέθοδος καταπολέμησης του εντόμου

είναι η αμειψισπορά (εναλλαγή) του αραβοσίτου με άλλη καλλιέργεια, με ποσοστό

επιτυχίας 95-99%.

Χημική καταπολέμηση μπορεί να εφαρμοστεί με εγκεκριμένα εντομοκτόνα κατά

την περίοδο της ανθοφορίας, εάν αυτό είναι εφικτό και όταν παρατηρούνται έντονα

συμπτώματα της προσβολής.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να αναζητούν στα

Τεχνικά Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας

Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας στην ηλεκτρονική

διεύθυνση:www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer- 2/agricultural-arnings/217- kabala,

στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομία & Κτηνιατρικής Π. Ε. Καβάλας και στους τοπικούς

Γεωπόνους.
Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,174 προβολές
X
+