Στα διακρατικά προγράμματα που τρέχουν στον Δήμο Παγγαίου προϋπολογισμού περίπου 6.000.000€ αναφέρθηκε ο δήμαρχος Παγγαίου στην συνέντευξη τύπου που παρεχώρησε στα Μ.Μ.Ε χτες, Εμείς τα αναφέρουμε επιγραμματικά, αναλυτικά μπορείτε να τα ακούσετε από τον δήμαρχο Παγγαίου στο βίντεο που ακολουθεί.

MED4ALL   Ο Δήμος Παγγαίου, σε συνεργασία με το Δήμο Gotse Delchev της Βουλγαρίας (που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος), υλοποιεί το διακρατικό έργο MED4ALL για την αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας στην περιοχή, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.
O εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 917,042.20€ και το ποσό του Δήμου Παγγαίου είναι 446,615.00€. Στο πλαίσιο του έργου ήδη αναβαθμίστηκαν τα περιφερειακά ιατρεία της Γεωργιανής και της Νέας Περάμου. 

Με Δημόσιο Διαγωνισμό  που αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων 15-20 ημερών ο δήμος θα προμηθευτεί και θα παραδώσει τον ακόλουθο εξοπλισμό στο Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης:⦁

υπερηχογράφος τεσσάρων κεφαλών (κοιλιάς, μαλακών μορίων, καρδιολογική, ενδοκολπική)
⦁ εξοπλισμό πανοραμικής ακτινογραφίας
⦁ 2 κλιβάνους αποστείρωσης
⦁ 3 ηλεκτροκαρδιογράφους
⦁ οδοντιατρική έδρα (καρέκλα)
⦁ 6 εξωτερικούς απινιδωτές (θα τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους όπως θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την 4η ΥΠΕ) σε 6 οικισμούς
⦁ 2 συσκευές προχωρημένης τηλειατρικής και παρακολούθησης ασθενών
⦁ όχημα ιατρού για επισκέψεις κατ’ οίκον από το προσωπικό του Κέντρου Υγείας Ελευθερούπολης.

ΕΡΓΟ HERMES (A HarmonizEdfRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation / Εναρμονισμένο Πλαίσιο Μετριασμού της Παράκτιας Διάβρωσης μέσω της Προώθησης της Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης) το έργο HERMES για την αντιμετώπιση τΗ διάβρωση των ακτών είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο που συνδέεται άμεσα τόσο με την κλιματική αλλαγή όσο και με τις ανθρώπινες δραστηριότητες (όχι μόνο άμεσα κοντά στις ακτές, αλλά και απομακρυσμένα όπως παράδειγμα με την κατασκευή φραγμάτων). Επί του παρόντος, σχεδόν το 30% των ακτών στην Ελλάδα διαβρώνουν ή εμφανίζονται ως ευάλωτες στη διάβρωση.ων συνεπειών της διάβρωσης ακτών, στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΣτην περιοχή μας το φαινόμενο είναι έντονο στο μεγαλύτερο μέρος των ακτών μας και ιδιαίτερα εμφανές στη Νέα Πέραμο και την Κάριανη όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο και η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου.
ΕΣΟΓΕΙΟΣ 2014-2020.  Στην περιοχή μας το φαινόμενο είναι έντονο στο μεγαλύτερο μέρος των ακτών μας και ιδιαίτερα εμφανές στη Νέα Πέραμο και την Κάριανη όπου έπαιξε σημαντικό ρόλο και η κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου.  Ο συνολικός Π/Υ του έργου είναι: 1,012,629.69 € .

ΕΡΓΟ KEEP ON ( Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού)  Το έργο είναι καίριας σημασίας πέραν του Δήμου Παγγαίου, για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της διαχείρισης, ανάδειξης και αειφορικής αξιοποίησης στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε πρόκειται για υλική είτε για άυλη πολιτιστική κληρονομιά. το έργο KEEP ON στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG EUROPE. Το έργο υλοποιείται από το καλοκαίρι του 2018 σε δύο Φάσεις (φάση Υλοποίησης 3 ετών και φάση παρακολούθησης 2 ετών, συνολικά 5 έτη). Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου είναι 1,370,543€.

ΕΡΓΟ CULSTAGE (STAGE FOR CROSS BORDER CULTURE / Χώρος Πολιτισμού στη διασυνοριακή περιοχή)
Ο Δήμος Παγγαίου, υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020,   Η προσέγγιση του Δήμου Παγγαίου στο έργο αφορά σε τεχνικές εργασίες αναβάθμισης και λειτουργικής αποκατάστασης στο Μετόχι της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, και στο διατηρητέο κτήριο επί της οδού Εγνατίας 14 στην Ελευθερούπολη και εξοπλισμού λειτουργίας. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Μάιο 2019 και για 2 χρόνια.  το έργο CULSTAGE με συνολικό Π/Υ 1,395,436.25€.

MOBILE BIODIVERSITY

Ο Δήμος Παγγαίου, υλοποιεί ως εταίρος στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, το έργο MOBILE BIODIVERSITY  Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός κινητού εκθετηρίου της βιοποικιλότητας του Παγγαίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη, αξιοποίηση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς και λοιπές συναφείς εργασίες. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης βιοποικιλότητας στο Παγγαίο όρος και εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενώ η κινητή μονάδα (ειδικό όχημα με υπερκατασκευή – εκθετήριο) θα δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης σε κοινό σε άλλες περιοχές και αστικά κέντρα, ώστε να προσελκύει το ενδιαφέρον για την περιοχή του Παγγαίου.  Συνολικός  Π/Υ 835,854.43€

ΕΡΓΟ DIONYSOS  Διαμόρφωση τοπικής ταυτότητας Οίνου

Σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας, υλοποιείται το έργο DIONYSOS στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, στην περιοχή του Παγγαίου για την ανάδειξη και αξιοποίηση τοπικών ποικιλιών οίνου. Και μεταξύ άλλων, θα προταθούν λύσεις παρεμβάσεων ανάδειξης ταυτότητας για τον οικισμό του Μυρτοφύτου.  Ο Π/Υ είναι: 735,778.70 €.

Παράλληλα αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης για τις ακόλουθες προτάσεις διακρατικών έργων του Δήμου Παγγαίου.
CREATOUR Πρόταση στο πρόγραμμα MED για την ανάπτυξη σύγχρονων οπτικοακουστικών προσεγγίσεων στον πολιτιστικό τουρισμό σε περιοχές υστέρησης, με εταίρους από χώρες της Μεσογείου

HERIPRENEURSHIP Πρόταση στο πρόγραμμα BLACK SEA για αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων για τουριστική ανάπτυξη

POCIN-B Πρόταση στο πρόγραμμα BLACK SEA για την ανάπτυξη τουρισμού όλο το χρόνο με αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων

RNYN Ερευνητικό Πρόγραμμα COST.
Δίκτυο νέων της υπαίθρου εκτός εκπαίδευσης και εκτός εργασίας – Μοντελοποίηση των κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού τους

BRIDGE Έργο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
Γεφύρωση πολιτισμικής ταυτότητας και διαφορετικότητας (περιλαμβάνει και μία παρέμβαση 25,000€ επέκτασης στο πολιτιστικό κέντρο Αμισιανών)

NeDiP Έργο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καβάλας.
Νέα Ψηφιακή παρουσία του πολιτιστικού τουρισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη – ένας χώρος για νεανική επιχειρηματικότητα

 

0
0
X
+
error: Content is protected !!