Διακοπές ρεύματος και σε Δήμο Παγγαίου.

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα με διακοπές ρεύματος στο Νομό Καβάλας. 

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+