Διαβούλευση για τον καθορισμό των ορεινών μειονεκτικών περιοχών

Tην  Τρίτη 02-10-2018 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί στο  γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας σύσκεψη με θέμα: «Διαβούλευση για τον καθορισμό των ορεινών μειονεκτικών περιοχών».

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
653 προβολές
X
+