Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 01-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης εκμίσθωσης ακινήτου-ισόγειο κατάστημα εμβαδού 120,17τ.μ. από το αριθ. 272 οικόπεδο του Οικ. Τετραγώνου 47 έκτασης 484,00τ.μ., εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών
ΘΕΜΑ 5ο
Εξέταση της αριθ. 2150/13-02-2019 αιτήσεως για παράταση σύμβασης μισθώματος
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 7ο
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (Ναυαγοσώστες)

Facebook Comments
705 προβολές
X
+