ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 01-03-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης εκμίσθωσης ακινήτου-ισόγειο κατάστημα εμβαδού 120,17τ.μ. από το αριθ. 272 οικόπεδο του Οικ. Τετραγώνου 47 έκτασης 484,00τ.μ., εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών
ΘΕΜΑ 5ο
Εξέταση της αριθ. 2150/13-02-2019 αιτήσεως για παράταση σύμβασης μισθώματος
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης ή μη κοπής δέντρων στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 7ο
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (Ναυαγοσώστες)

0
0
X
+
error: Content is protected !!