Δημοτικό Συμβούλιο Παγγαίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την μίσθωση του ακινήτου ΄΄ΛΑΦ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ΄΄ (Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ελευθερούπολης) στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για την από 26.04.2018, ΑΓ48/27.04.2018 Αγωγή των Νικολάου Σιδηρόπουλου κλπ κατά του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων για την από 13.06.2018, ΑΓ63/20.06.2018 Αγωγή της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΄΄ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.΄΄ κατά του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της αριθμ. 63/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΄΄Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου΄΄ που αφορά ΄΄7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου ΄΄Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου΄΄
ΘΕΜΑ 5ο Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων
ΘΕΜΑ 6ο Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου ΄΄Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος) – ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Μιχαήλ
ΘΕΜΑ 7ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
ΘΕΜΑ 8ο Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 1013 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 2156.72τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στον κ. Μηναϊδη Σταύρο
ΘΕΜΑ 9ο Γνωμοδότηση για μη προβολή δικαιώματος κυριότητας από το Δημόσιο, για τμήμα της υπ’αρ. 1162 κοινόχρηστης έκτασης εκτάσεως 578.45τ.μ. στην Τ.Κ. Αυλής του Δήμου Παγγαίου στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση της 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 11ο Περί  έγκρισης  μελέτης – τευχών δημοπράτησης και τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ΄΄ (αρ. μελ. 1038/2018)
ΘΕΜΑ 12ο 32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 13ο Αποδοχή χρηματοδότησης – 33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση έκτακτων μεταβάσεων του Δημάρχου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 15ο Περί  έγκρισης  μελέτης – τευχών δημοπράτησης και τρόπου διενέργειας της προμήθειας με τίτλο ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ΄΄ (αρ. μελ. 1037/2018)
ΘΕΜΑ 16ο Αποδοχή χρηματοδότησης – 34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018

 

 

     

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                        

Γάκης Κωνσταντίνος

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
716 προβολές
X
+