Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

τηλεδιάσκεψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 25-01-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών ΟΤΑ
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση της αριθ. 113/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου »
ΘΕΜΑ 4ο
Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου ( Κ.Ε.Δ.Η.Π.) για τα οικονομικά έτη 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016
ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων – μηχανημάτων Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 7ο
Περί έγκρισης δινέργειας της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (του Αριθ. 56 Σχολικού Αγροτεμαχίου Τ.Κ. Κοκκινοχωρίου, έκτασης 4.250 τ.μ.)
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (του Αριθ. 665 Σχολικού Αγροτεμαχίου Τ.Κ. Γαληψού, έκτασης 34.000 τ.μ.).
ΘΕΜΑ 10ο
Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών
ΘΕΜΑ 11ο
Περί έγκρισης μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μισθωτή
ΘΕΜΑ 12ο
Διαγραφές οφειλών λόγω λανθασμένης χρέωσης
ΘΕΜΑ 13ο
Σύσταση επιτροπής για την παραλαβή έργων αξίας κάτω των 5.869,41€, άνευ ΦΠΑ, αποτελούμενη από δύο δημοτικούς συμβούλους για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 14ο
Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 15ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του: α)στην επιτροπή χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών– λουτρικών εγκαταστάσεων και β) στην επιτροπή χορήγησης άδειας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 16ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 17ο
Ονοματοδοσία πλατείας και ανέγερση μνημείου της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Τ. Κ. Κοκκινοχώματος
ΘΕΜΑ 18ο
Ενημέρωση του Σώματος για την διάλυση σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ν.Περάμου»
ΘΕΜΑ 19ο
Λήψη απόφασης περί διάθεσης του κ.χ. έμπροσθεν του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης για χρήση από το εν λόγω σχολείο ως αύλειου χώρου
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ” (αρ. μελ.: 1031/2011)
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ποσωρινής Παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση κόμβου στην θέση Αγ. Χριστόφορος στην Τ.Κ. Μυρτοφύτου” (αρ. μελ.: 1053/2016)
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ποσωρινής Παραλαβής του έργου: “Παρεμβάσεις οδοποιίας στην Δ.Κ. Νικήσιανης” (αρ. μελ.: 1010/2016)
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Ποσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή τριγωνικής τάφρου οδού στη Τοπική Κοινότητα Μυρτοφύτου” (αρ. μελ.: 1042/2013)
ΘΕΜΑ 24ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τριών κατεχόμενων τμημάτων του υπ’ αρίθμ. 2220 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 2.618 τ.μ. (τμήμα 1), 832 τ.μ. (τμήμα 2) & 5.673 τ.μ. (τμήμα 3) στο Αγρόκτημα Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Αδάλιαλη Κωνσταντίνο
ΘΕΜΑ 25ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αρίθμ. 1026 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 1.764,55 τ.μ. στο Αγρόκτημα Αγίου Ανδρέα του Δήμου Παγγαίου στον κ. Καραγεωργίου Αριστείδη
ΘΕΜΑ 26ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, έκτασης 9.857,20 τ.μ. από το αριθ. 1178 τεμάχιο του Αγροκτήματος Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην εταιρεία Ενέργεια -Περιβάλλον ΕΕ (STAR ENERGY)
ΘΕΜΑ 27ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ΄αριθμ. 1475 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 5.636,00τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στον κ. Συμεωνίδη Θεόδωρο
ΘΕΜΑ 28ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ΄αριθμ. 1475 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 8.737,00τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κ. Γεωργιάδου Ελένη
ΘΕΜΑ 29ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ΄αριθμ. 1475 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 4.985,00τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στον κ. Συμεωνίδη Μιχαήλ
ΘΕΜΑ 30ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ΄αριθμ. 1475 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 10.000,00τ.μ. στο Αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στην κ. Ράπτη Δημητρούλα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,445 προβολές
X
+